54 ข้อ รู้จริงเรื่อง CPAP เครื่องรักษานอนกรน

54 ข้อรู้จริงเรื่อง CPAP

อาการนอนกรน เป็นปัญหาสุขภาพที่เกิดจากระบบทางเดินหายใจส่วนบนตีบแคบ ซึ่งเกิดขึ้นในขณะนอนหลับ ทำให้อากาศที่เคลื่อนผ่านทางเดินหายใจที่ตีบแคบ เกิดการสั่นของเนื้อเยื่อบริเวณลำคอ ทำให้เกิดเป็นเสียงกรนขณะหลับ

นอกจากนี้ การนอนกรนที่เกิดจากระบบทางเดินหายใจส่วนบนตีบแคบ ยังส่งผลให้ลมหายใจไม่สามารถผ่านไปยังหลอดลมและปอดได้อย่างสะดวก  ทำให้การนอนหลับพักผ่อนมีปัญหา นอนหลับไม่สนิทหรือหลับๆตื่นๆ เนื่องจากร่างกายได้รับออกซิเจนไม่เพียงพอ

ประกอบกับอาการนอนกรนยังส่งผลทำให้มีภาวะหยุดหายใจขณะหลับ โดยมีอาการหยุดหายใจเป็นช่วงๆ ส่งผลให้ร่างกายอ่อนเพลีย สุขภาพจิตเสีย ง่วงนอนระหว่างวัน และทำให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลง 

อ่านเพิ่มเติม: ทำความรู้จักกับภาวะหยุดหายใจขณะหลับ

สารบัญ

ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ กับการรักษาด้วยเครื่อง CPAP

อาการหยุดหายใจขณะหลับ เป็นภาวะความผิดปกติอย่างหนึ่งของการหายใจที่เกิดขึ้นในระหว่างนอนหลับ อันตรายที่เกิดจากภาวะหยุดหายใจขณะหลับ นอกจากทำให้ร่างกายอ่อนเพลียจากการนอนไม่หลับ หรือตื่นบ่อยๆ ทำให้ง่วงนอนมากผิดปกติในเวลากลางวันแล้ว ยังส่งผลทำให้สมาธิและความจำไม่ดี รวมไปถึงการเกิดโรคต่างๆ ได้ เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ โรคของหลอดเลือดสมอง

หนึ่งในวิธีการรักษาอาการนอนกรน เพื่อป้องกันภาวะหยุดหายใจขณะหลับ ที่จะส่งผลต่อปัญหาสุขภาพด้านอื่นๆ คือ การรักษาด้วยเครื่อง CPAP หรือ เครื่องช่วยหายใจ CPAP  ในบทความนี้เราจะมาทำความรู้จักเครื่อง CPAP  อุปกรณ์รักษาอาการนอนกรนตัวนี้กัน

1. CPAP คืออะไร

CPAP คือ เครื่องช่วยหายใจประเภทหนึ่ง ใช้สำหรับรักษาอาการนอนกรน และภาวะหยุดหายใจขณะหลับ หรือ Obstructive Sleep Apnea; OSA สามารถรักษาได้ทุกระดับอาการ โดยเฉพาะผู้ที่มีอาการในระดับปานกลางถึงรุนแรง (Moderate to Severe OSA) และเครื่อง CPAP ที่แพทย์ทั่วโลกใช้ในการรักษาอาการนอนกรน และโรคหยุดหายใจขณะหลับ แบ่งออกเป็นหลายรูปแบบหรือหลายประเภท ได้แก่

อ่านเพิ่มเติม เครื่อง CPAP คืออะไร มีกี่ประเภท ช่วยแก้นอนกรนได้อย่างไร

2. ใช้เครื่อง CPAP ป้องกันอาการนอนกรนได้จริงหรือไม่

เครื่อง CPAP เป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้รักษาอาการนอนกรน ป้องกันภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับได้อย่างเห็นผลลัพธ์ ซึ่งทางการแพทย์ถือว่าเป็นการรักษานอนกรนที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดโดยไม่ต้องผ่าตัด โดยหลักในการป้องกันหรือรักษาอาการนอนกรน คือ การเป่าแรงดันลมผ่านทางจมูกหรือปากผ่านบริเวณลำคอ และโคนลิ้น ซึ่งเป็นส่วนทางเดินหายใจส่วนต้นเพื่อให้เปิดขยายตัวตลอดเวลาโดยไม่ให้มีการอุดกั้นขณะที่นอนหลับ

3. กลไกการทำงานของเครื่อง CPAP

กลไกการทำงานของเครื่อง CPAP นั้น โดยปกติเวลานอนอาจเกิดการหย่อนของกล้ามเนื้อคอลงมาปิดกั้นทางเดินหายใจ ทำให้ระบบทางเดินหายใจส่วนบนตีบแคบเมื่อช่องลมถูกปิดกั้นจนเล็ก หรือแคบลง ทำให้เกิดเป็นเสียงกรนขณะหลับ ดังนั้นกลไกการทำงานของเครื่อง CPAP จึงเป็นการนำหน้ากากครอบจมูกของผู้ป่วยขณะนอนหลับ ซึ่งหน้ากากจะต่อเข้ากับเครื่อง ซึ่งขณะทำงานจะมีแรงดันหรือสามารถขับลมออกมา ลมที่เป่าเข้าไปจะไปขยายทางเดินหายใจให้กว้าง ทำให้ไม่มีการอุดกั้นทางเดินหายใจขณะหลับ จึงไม่เกิดอาการกรน และไม่มีภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับ

4. หน้ากาก CPAP ชนิดครอบจมูก

หน้ากาก CPAP ชนิดครอบจมูก (Nasal Mask) เป็นหน้ากากสำหรับใช้งานร่วมกับเครื่องช่วยหายใจรักษานอนกรน หรือ เรียกว่าหน้ากาก CPAP เป็นเครื่องช่วยหายใจชนิดครอบปากและจมูก หน้ากากครอบจมูกเป็นรูปสามเหลี่ยม ใช้ครอบบริเวณดั้งจมูกลงไปริมฝีปากของผู้ใช้  โดยหน้ากาก CPAP แบบครอบจมูกจะมาพร้อมสายรัด และซิลิโคนรองจมูกครบทุกขนาด เช่น  S, M, L, MW cushions

อุปกรณ์ CPAP ที่เกี่ยวข้อง : หน้ากาก CPAP ชนิดครอบจมูก (Nasal Mask)

5. ท่อส่งลม อุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจ CPAP

หน้ากากเครื่องช่วยหายใจแบบครอบจมูก มีอุปกรณ์สำคัญได้แก่ ท่อส่งลมที่เชื่อมระหว่างตัวเครื่อง CPAP กับหน้ากาก ซึ่งสามารถนำไปใช้กับเครื่อง CPAP ได้ทุกรุ่น สำหรับการทำความสะอาดท่อส่งลมอุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจ CPAP ควรล้างทำความสะอาดด้วยน้ำยาหรือน้ำสบู่ที่ไม่มีส่วนผสมของไขมันอย่างน้อย 2 ครั้งต่อเดือน

6. การทำงานของเครื่อง CPAP

การทำงานของเครื่อง CPAP รักษาอาการนอนกรน ป้องกันภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับ ด้วยการเป่าความดันลมผ่านทางจมูกหรือปาก ผ่านบริเวณลำคอ และโคนลิ้น เพื่อให้เปิดขยายตัวตลอดเวลาโดยไม่ให้มีการอุดกั้นขณะที่นอนหลับ สามารถตั้งค่าการทำงานของเครื่อง CPAP เพื่อจำกัดความดันให้เหมาะสมผู้ที่ใช้งานได้

7. การตั้งค่าเครื่อง CPAP

การตั้งค่าเครื่อง CPAP ขึ้นอยู่กับการเลือกประเภทของเครื่อง เช่น แบบปรับแรงดันอัตโนมัติ (Auto CPAP) แรงดันคงที่ (Manual CPAP / Fixed CPAP) หรือ แบบแรงดัน 2 ระดับ (Bilevel PAP หรือ BiPAP) ซึ่งการตั้งค่าสามารถปรับแรงดันอากาศให้เหมาะกับความรุนแรงของการกรนได้ แต่ทั้งนี้การตั้งค่าหรือปรับเปลี่ยนค่าใด ควรอยู่ภายใต้การแนะนำของแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น

8. เครื่อง CPAP รักษานอนกรนได้อย่างไร

หลักการทำงานของเครื่อง CPAP ในการรักษาอาการนอนกรน เครื่องจะดูดอากาศจากภายนอก ผ่านแผ่นกรองฝุ่น และผลิตแรงดันอากาศส่งออกมา ผ่านทางท่อลม เข้าสู่หน้ากากที่ครอบจมูกผู้ป่วยไว้ และผ่านเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจ ช่วยป้องกันอาการนอนกรนได้อย่างเห็นผล เนื่องจากปัจจัยสำคัญของการนอนกรน เกิดจากการที่ช่องทางเดินหายใจเกิดการตีบแคบลง เมื่อหายใจขณะนอนหลับทำให้กล้ามเนื้อเกิดการสั่นกระพือเป็นเสียงกรน การใช้เครื่อง CPAP ทำให้แรงดันอากาศที่ผ่านทางท่อลมเข้าสู่หน้ากากที่ครอบจมูกผู้ป่วยช่วยขยายทางเดินหาย ทำให้หายใจได้สะดวกลดปัญหาการนอนกรนและเป็นวิธีการรักษาอาการนอนกรนแบบไม่ต้องผ่าตัด

9. เครื่อง CPAP รักษาผู้ป่วยนอนกรนร่วมกับอาการภูมิแพ้

อาการคัดจมูกจากภูมิแพ้ เป็นสาเหตุสำคัญทำให้เกิดความผิดปกติของการหายใจขณะนอนหลับแบบอุดกั้น ทำให้ผู้ป่วยมีอาการนอนกรนในระดับรุนแรง การรักษาด้วยเครื่อง CPAP ช่วยให้หายใจสะดวกขึ้น ทำให้อาการกรนลดลง ผู้ป่วยหายใจทางจมูกได้ดีขึ้น ช่วยลดปัญหาคัดจมูกจากภูมิแพ้ ทำให้หายใจได้สะดวกขึ้น

10. CPAP อุปกรณ์ป้องกันอาการนอนกรนใช้แล้วได้ผลดีที่สุด

CPAP อุปกรณ์ป้องกันอาการนอนกรนใช้แล้วได้ผลดีที่สุด เนื่องจากเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยได้มาตรฐาน เหมาะสำหรับคนที่มีปัญหานอนกรนธรรมดา หรืออาการนอนกรนในระดับปานกลางถึงขั้นรุนแรง ที่มีภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับ ไม่ว่าจะเลือกเครื่อง CPAP แบบ Auto หรือ Manual ผลลัพธ์ในการรักษาอาการนอนกรนใช้แล้วได้ผลดีเยี่ยมไม่แตกต่างกัน

11. การใช้เครื่อง CPAP ในผู้ป่วยที่มีภาวะหยุดหายใจขณะหลับ

การใช้เครื่อง CPAP รักษาผู้ป่วยที่มีภาวะหยุดหายใจขณะหลับ มีผลงานวิจัยจากทั่วโลกระบุว่าการ ใช้เครื่อง CPAP เป็นการรักษา ภาวะอุดกั้นทางเดินหายใจขณะหลับ ระดับปานกลางหรือรุนแรง ที่มีประสิทธิภาพดีที่สุด ช่วยให้ผู้ป่วยไม่ต้องรักษาด้วยวิธีผ่าตัด และยังช่วยให้ผู้ป่วยนอนหลับได้ดีขึ้น พร้อมกับได้รับอากาศขณะนอนหลับอย่างเต็มที่   ตื่นขึ้นมาจะสดชื่น ไม่มีอาการอ่อนเพลียและไม่ทำให้ง่วงนอนระหว่างวัน ซึ่งเป็นปัญหาทำให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลง

12. นอนกรนระดับรุนแรง ใช้เครื่อง CPAP รุ่นไหนดี

เครื่อง CPAP เป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ ใช้รักษาอาการนอนกรนที่มีความรุนแรงตั้งแต่ระดับน้อย ระดับปานกลาง จนถึงขั้นรุนแรง มีหลายรุ่น เช่น Manual CPAP ให้แรงดันคงที่ รุ่นนี้ผู้ใช้ต้องปรับแรงดันเองด้วยมือ ส่วนรุ่น Auto CPAP สามารถปรับแรงดันอัตโนมัติได้ตลอดทั้งคืน เป็นรุ่นที่ได้รับความนิยมอย่างมาก สำหรับรุ่น BIPAP เป็นแบบแรงดัน 2 ระดับ เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการนอนกรนขั้นรุนแรง ที่ไม่สามารถใช้รุ่น Auto CPAP ได้ ซึ่งรุ่น BIPAP เป็นเครื่องอัดอากาศขณะหายใจเข้า ปรับแรงดันได้ 2 ระดับ

อุปกรณ์แนะนำ : เครื่องช่วยหายใจ BiPAP (Bi-level Positive Airwar Pressure)

13. เครื่อง CPAP กับเครื่อง BiPAP  ต่างกันอย่างไร ?

เครื่อง CPAP คืออุปกรณ์รักษาอาการนอนกรน แบบแรงดันคงที่ เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง และต้องใช้ความดันคง โดยเครื่อง CPAP จะส่งความดันเพียง 1 ระดับหรือ one level เท่านั้น ส่วนเครื่อง BiPAP เป็นอุปกรณ์รักษาอาการนอนกรน แบบแรงดัน 2 ระดับ ใช้สำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะหยุดหายใจขณะหลับในขั้นรุนแรงและค่าออกซิเจนในเลือดต่ำ จึงต้องใช้เครื่องที่แรงดันสูงและสามารถปรับระดับได้ ทำให้เครื่อง BiPAP มีราคาแพงกว่ามากเครื่อง CPAP

14. เครื่อง CPAP กับเครื่อง BiPAP เลือกใช้อะไรดี ?

เครื่อง CPAP กับเครื่อง BiPAP  เป็นอุปกรณ์รักษาภาวะอุดกั้นทางเดินหายใจขณะหลับ ช่วยรักษาอาการนอนกรนที่มีระบบการทำงานคล้ายคลึงกัน แต่จะมีระดับแรงดันแตกต่างกัน เครื่อง CPAP การทำงานจะมีแรงดันคงที่ระดับเดียว เหมาะกับผู้ป่วยที่มีอาการนอนกรนยังไม่อยู่ในขั้นรุนแรง ส่วน  BiPAP  มีแรงดัน2 ระดับ จึงเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะหยุดหายใจตอนนอนที่มีอาการรุนแรงมาก

15. เครื่องช่วยหายใจรุ่น CPAP กับ APAP แตกต่างกันอย่างไร

CPAP คือ เครื่องช่วยหายใจรุ่นธรรมดาแรงดันคงที่ ช่วยรักษาภาวะอุดกั้นทางเดินหายใจขณะหลับ เป็นแนวทางรักษาอาการนอนกรน ป้องกันไม่ให้อาการรุนแรงจนมีภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับ ส่วน APAP คือ เครื่องเป่าความดันลมแบบปรับความดันอัตโนมัติ ผู้ป่วยจะสะดวกไม่ต้องกังวลเรื่องการตั้งหรือปรับค่าความดันที่ใช้ในการรักษาอาการนอนกรน และมีราคาแพงมากกว่า

16. เครื่อง CPAP ขนาดเล็กจิ๋ว

เครื่อง CPAP ขนาดเล็ก เป็นอุปกรณ์ช่วยหายใจขณะหลับ ป้องกันอาการนอนกรน รุ่นธรรมดาแบบแรงดันคงที่ ขนาดเล็กพกพาสะดวก นำติดตัวไปได้ง่าย ขนาดเล็กกะทัดรัด น้ำหนักเบา ใช้งานกับแบตเตอรี่ได้ เหมาะกับผู้ใช้ที่ต้องเดินทางบ่อย ๆ เพราะผู้ป่วยสามารถพกพาเดินทางได้สะดวกมากขึ้น

17. เครื่อง CPAP ขนาดพกพา เหมาะกับใคร

เครื่อง CPAP อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้รักษาอาการนอนกรน มีหลายรุ่นหลายขนาด สำหรับ เครื่อง CPAP ขนาดพกพา เป็นเครื่องขนาดเล็กกะทัดรัด เหมาะกับผู้ที่ชอบเดินทาง สามารถนำติดต่อหรือพกพาไปได้สะดวก และยังเก็บใส่กระเป๋าเดินทางนำติดตัวขึ้นเครื่องบินได้

18. ข้อดีของการรักษาอาการนอนกรนด้วยเครื่อง CPAP ขนาดเล็ก

เครื่อง CPAP อุปกรณ์ช่วยหายใจขณะหลับ ป้องกันอาการนอนกรนและภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับ  ข้อดีของการรักษาอาการนอนกรนด้วยเครื่อง CPAP ซึ่งเป็นรุ่นธรรมดาที่ความดันคงที่ ทำให้ไม่ต้องปรับหรือตั้งค่า น้ำหนักเบา มีขนาดเล็กที่สามารถพกพาและนำติดตัวไปใช้ได้สะดวก สามารถใช้แบตเตอรี่ได้

19. ข้อเสียและผลข้างเคียงในการใช้เครื่อง CPAP

เครื่อง CPAP เป็นอุปกรณ์ช่วยหายใจขณะหลับ ช่วยรักษาอาการนอนกรนได้อย่างเห็นผล ข้อเสียหรือผลข้างเคียงในการใช้เครื่อง CPAP คือช่วงแรกในการใช้อาจรู้สึกรำคาญหรือไม่ประทับใจ การผ่อนลมหายใจออกทำได้ไม่สะดวก หน้ากากอาจมีขนาดไม่เหมาะกับการใช้งาน ใช้แล้วแน่นเกินไปอาจทำให้เกิดรอยกดทับ หากหลวมก็อาจทำให้รู้สึกรำคาญ การทำงานของเครื่องต้องใช้ลมเป่าผ่านจมูกของผู้ใช้ทุกคืน ผลข้างเคียงจากการใช้นานๆ อาจทำมีอาการคัดจมูกน้ำมูกไหล ปวดจมูก เลือดกำเดาไหล

20. เครื่องช่วยหายใจ CPAP มีประโยชน์อย่างไร

เครื่องช่วยหายใจ CPAP มีประโยชน์ต่อผู้ป่วยที่มีปัญหานอนกรนทุกะระดับ ตั้งแต่การกรนเป็นปกติ ระดับปานกลาง และอาการนอนกรนในระดับรุนแรง ซึ่งมีภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับ การรักษาด้วยเครื่องช่วยหายใจ CPAP ช่วยให้นอนหลับสนิทตลอดทั้งคืน หมดปัญหาอาการง่วงนอนระหว่างวัน เสียงกรนไม่รบกวนคนใกล้ชิด รักษาอาการนอนกรนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่ต้องผ่าตัด และเครื่องช่วยหายใจ CPAP ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์และผู้เชี่ยวชาญ ว่าหากใช้เครื่อง CPAP ตลอดทั้งคืน และเป็นประจำทุกคืน จะส่งผลดีต่อสุขภาพ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

21. วิธีใช้เครื่อง CPAP

เครื่อง CPAP คือ อุปกรณ์เป่าความดันลมเพื่อเปิดขยายทางเดินทายใจ ช่วยรักษาอาการนอนกรน ป้องกันภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับ การใช้เครื่อง CPAP นั้น จะเริ่มใช้เฉพาะเวลาที่ผู้ป่วยกำลังจะนอนหลับ ประเภทเครื่องจะมีทั้งแบบหน้ากากครอบจมูก หน้ากากแบบสอดจมูก และแบบครอบทั้งปากและจมูก

22. วิธีใช้หน้ากาก CPAP แบบครอบทั้งปากและจมูก

เครื่อง CPAP อุปกรณ์รักษาอาการนอนกรน มีหลายรุ่นและแบบมาตรฐานจะมีวิธีใช้งานร่วมกับหน้ากาก 3 รูปแบบ ได้แก่ หน้ากาก CPAP แบบครอบจมูก  หน้ากาก CPAP แบบสอดจมูก และหน้ากาก CPAP แบบครอบทั้งปากและจมูก สำหรับวิธีใช้เครื่อง CPAP แบบครอบทั้งปากและจมูก เหมาะสำหรับคนที่นอนอ้าปาก มีทั้งแบบซิลิโคนและแบบเจล  ข้อดีคือแก้ปัญหาแรงดันลมรั่วออกจากปาก แต่อาจมีผลข้างเคียงจากการใช้ ทำให้มีอาการท้องอืด เพราะลมไหลเข้ากระเพาะอาหาร

23. ใช้เครื่อง CPAP แล้วมีลมรั่วออกมาด้านหน้า เกิดจากอะไร ?

CPAP คือ อุปกรณ์รักษาอาการนอนกรน หลักการทำงานของเครื่อง CPAP คือการเป่าแรงดันลมผ่านทางจมูกหรือปาก ผ่านบริเวณลำคอและโคนลิ้น เพื่อให้ช่องอากาศเปิดขยายตลอดเวลา ทำให้ไม่เกิดการ อุดกั้นขณะนอนหลับ ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้นอนกรน และมีภาวะหยุดหายใจขณะนอนกลับ ปัญหาจากการใช้เครื่อง CPAP หากสัมผัสได้ว่ามีลมรั่วออกมาด้านหน้า การรั่วของหน้ากากมักเกิดจากชนิด หรือขนาดของหน้ากากที่เลือกใช้ยังไม่เหมาะกับรูปหน้า การแก้ปัญหาก็คือการปรับเปลี่ยนหรือเลือกหน้ากากให้มีขนาดพอดีกับรูปหน้า จะลดปัญหาลมรั่วออกมาด้านหน้าได้

24. วิธีและขั้นตอนการใช้เครื่อง CPAP อุปกรณ์แก้นอนกรน

วิธีและขั้นตอนการใช้เครื่อง CPAP อุปกรณ์แก้นอนกรน มี 5 ขั้นตอน ดังนี้

 1. ตั้งเครื่อง CPAP ไว้ข้างที่นอน
 2. เสียบปลั๊กไฟเข้ากับตัวเครื่อง
 3. ต่อท่ออากาศเข้ากับตัวเครื่อง และหน้ากาก
 4. นำหน้ากากมาใส่
 5. เปิดเครื่องแล้วเข้านอนตามปกติ

25. รักษาอาการนอนกรนด้วยเครื่อง CPAP

การใช้เครื่อง CPAP เป็นการรักษาอาการนอนกรนในเบื้องต้น โดยไม่ต้องรักษาด้วยการผ่าตัด เป็นการรักษาภาวะอุดกั้นทางเดินหายใจขณะหลับระดับปานกลางหรือรุนแรง ที่มีประสิทธิภาพดีที่สุด เครื่อง CPAP มีขั้นตอนการใช้งานที่ง่าย และค่าใช้จ่ายถูกกว่าการผ่าตัด

26. เครื่อง CPAP รักษาอุณหภูมิความชื้นของอากาศ

การรักษาอาการนอนกรนด้วยเครื่อง CPAP ท่อส่งอากาศจะถูกออกแบบให้รักษาอุณหภูมิความชื้นของอากาศที่ผ่านเข้าไปในท่อ เครื่องควบคุมความชื้น สามารถตั้งค่าอุณหภูมิผ่านในท่อได้ตั้งแต่ 16 ถึง 30 องศาเซลเซียส ช่วยสร้างความชื้นที่เหมาะในช่วงกลางคืนได้ดี ลดผลข้างเคียงที่เกิดจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ เช่น ลดอาการปากแห้ง คอแห้ง อาการคัดแน่นจมูก หรือมีเลือดกำเดาไหล

27. ผลดีของการใช้เครื่อง CPAP รักษาอาการนอนกรน

การใช้เครื่อง CPAP รักษาอาการนอนกรน หากใช้เป็นประจำทุกคืนจะส่งผลดีต่อสุขภาพ ไม่มีปัญหาในการนอนกรนอีกต่อไป สามารถนอนหลับสนิทตลอดทั้งคืน ตื่นขึ้นมาทำให้รู้สึกสดชื่น ไม่มีอาการอ่อนเพลีย ลดความเสี่ยงจากภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับ ลดความเสี่ยงจากโรคต่าง ๆ เช่น ความดัน และโรคหัวใจ

28. ปัญหาที่พบบ่อยในการใช้เครื่อง CPAP

ปัญหาที่พบบ่อยในการใช้เครื่อง CPAP ได้แก่ผลข้างเคียงจากการใช้เครื่อง CPAP เช่น รู้สึกอึดอัดเนื่องจากแรงดันลมแรงเกินไป อาจต้องปรับเปลี่ยนเป็นรุ่นที่ปรับระดับความดันได้  ผลข้างเคียงจากขนาดของหน้ากากที่ไม่เหมาะสมกับใบหน้าทำให้เกิดลมรั่วจากหน้ากาก หรือ สายรัดหน้ากากแน่นเกินไปทำให้เกิดรอยกดทับบริเวณสันจมูก ผลข้างเคียงจากการใช้เครื่อง CPAP แล้วนอนไม่หลับเนื่องจากไม่คุ้นเคย  และอาจมีอาการปากแห้ง คอแห้ง มีอาการคัดแน่นจมูก มีเลือดกำเดาไหล ทำให้รำคาญ หรือทำให้ตื่นบ่อย

อ่านเพิ่มเติม : 8 ปัญหาที่พบบ่อยในการใช้เครื่อง CPAP และวิธีแก้ไข

29. อาการท้องอืด ผลข้างเคียงจากการรักษานอนกรนด้วยเครื่อง CPAP

สำหรับผู้ป่วยที่มีอาการนอนกรนอยู่ในขั้นรุนแรง และมีภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับ ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพและมีปัจจัยเสี่ยงทำให้เกิดโรคเรื้อรังต่างๆตามมา การรักษาด้วยเครื่อง CPAP ช่วยป้องกันอาการนอนกรนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รักษาภาวะหยุดหายใจขณะกลับได้อย่างเห็นผล  แต่อาจมีผลข้างเคียงจากการรักษาด้วยเครื่อง CPAP  คือทำให้มีอาการท้องอืด หรือรู้สึกอัดอัดเพราะลมไหลเข้ากระเพาะอาหาร

30. เครื่อง CPAP อุปกรณ์ช่วยหายใจ สำหรับทารกแรกเกิด

เครื่อง CPAP อุปกรณ์ช่วยหายใจ ไม่ได้เป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้สำหรับรักษาอาการนอนกรนเท่านั้น แต่ยังมีเครื่อง CPAP อุปกรณ์ช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิด เนื่องจากมีทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อย หรือบางรายมีความพิการที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจตั้งแต่แรกคลอด ที่มีภาวะวิกฤตขณะอยู่ในห้อง ICU หรือนำไปใช้ที่บ้านเมื่อนำทารกกลับไปเลี้ยงดูอยู่ที่บ้าน

31. อุปกรณ์ CPAP มีอะไรบ้าง

เครื่อง CPAP เป็นอุปกรณ์การรักษาอาการนอนกรน หรือเครื่องช่วยหายใจเพื่อป้องกันภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับ  มีอยู่หลายยี่ห้อและหลายรุ่น รวมทั้งมีอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เป็นส่วนประกอบสำคัญของตัวเครื่อง ได้แก่ เครื่องสร้างแรงดันอากาศ ส่วนของหน้ากากและสายรัดศีรษะ ส่วนของท่อลม  และ อุปกรณ์เสริมอื่น ๆ เช่น เครื่องอบไอน้ำ ตัวทำความชื้น หรือหน้ากากสำรอง สามารถหาซื้อได้จากศูนย์จำหน่ายอุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์ ที่เป็นตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย

32. สายรัดหน้ากาก CPAP

สายรัดหน้ากาก CPAP เป็นอุปกรณ์หรือสายรัดคางใช้กับเครื่อง CPAP สามารถปรับขนาดได้ตามความเหมาะสมกับรูปหน้าของผู้ป่วย ทำให้นอนหลับสนิท ไม่ตื่นบ่อย ช่วยแก้ปัญหาเรื่องนอนอ้าปาก ช่วยป้องกันลมรั่วจากปากในขณะที่ใช้เครื่อง CPAP สายรัดคางแก้นอนกรน มีหลายรุ่น หลายราคาและหลายยี่ห้อ ตัวแทนจำหน่ายพร้อมให้คำปรึกษาการใช้อย่างถูกวิธี

33. การทำความสะอาดเครื่องช่วยหายใจ CPAP

เครื่องช่วยหายใจ CPAP เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เป็นประจำขณะนอนหลับเพื่อรักษาอาการกรน การทำความสะอาดเครื่องช่วยหายใจ CPAP จึงเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นที่ผู้ป่วยจะต้องเรียนรู้วิธีดูแลรักษาและทำความสะอาดเครื่องอย่างถูกต้อง และควรความสะอาดทุก ๆ 2 สัปดาห์ และทำความสะอาดในตอนเช้าที่อากาศถ่ายเท เพื่อให้เครื่องและอุปกรณ์แห้งทันใช้งานในตอนกลางคืน โดยทำความสะอาดตามขั้นตอน ดังนี้

 • ถอดท่อช่วยหายใจออกจากตัวเครื่อง CPAP และหน้ากาก
 • ทำความสะอาดด้วยน้ำสบู่อ่อนๆ หรือน้ำยาล้างขวดนมเด็ก
 • จากนั้นเช็ดรอบ ๆ ท่อให้แล้วนำไปตากไว้ในที่ร่ม หรือผึ่งลมให้แห้ง หลีกเลี่ยงการนำไปตากแดด

34. อบโอโซน ทำความสะอาดเครื่องช่วยหายใจ CPAP

การทำความสะอาดเครื่องช่วยหายใจ CPAP นอกจากการล้างทำความสะอาดด้วยตัวเองแล้ว ยังมีศูนย์บริการอบโอโซนฆ่าเชื้อโรคทำความสะอาดเครื่อง CPAP และอุปกรณ์ สามารถขจัดกลิ่น และฆ่าเชื้อโรค เช่น แบคทีเรีย ไวรัส เชื้อรา ได้ในขั้นตอนเดียว ทำให้ผู้ใช้เครื่องที่ไม่มีเวลาดูแลทำความสะอาดด้วยตัวเองมีความสะดวกสบายยิ่งขึ้น

35. ศูนย์จำหน่ายอะไหล่ เครื่อง CPAP

สำหรับเครื่อง CPAP เป็นอุปกรณ์การรักษาอาการนอนกรน หรือเครื่องช่วยหายใจ ที่ช่วยป้องกันภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับ ซึ่งเป็นปัญหาสุขภาพที่พบได้มาก โดยเฉพาะคนที่มีอาการกรนในขั้นรุนแรง  เครื่อง CPAP เป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีส่วนประกอบสำคัญของตัวเครื่องหลายส่วน เมื่อใช้ไปนานๆ ส่วนประกอบเหล่านี้อาจเสื่อมหรือชำรุดได้ ศูนย์ตัวแทนจึงนอกจากจำหน่ายเครื่อง CPAP พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ยังมีอะไหล่แยกชิ้นส่วนจำหน่ายทุกยี่ห้อ ทุกรุ่น ในราคาพิเศษ บางแห่งยังรับซ่อมเครื่องช่วยหายใจป้องกันอาการนอนกรนทุกรุ่นและทุกยี่ห้ออีกด้วย

36. ราคาเครื่อง CPAP

เครื่อง CPAP เป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับรักษาอาการนอนกรน เพื่อป้องกันภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับ มีจำหน่ายหลายรุ่นหลายราคา และหลายยี่ห้อ ราคาจำหน่ายอยู่ในช่วง 20,000 – 60,000 บาท แล้วแต่ยี่ห้อ เป็นอุปกรณ์ทีได้มาตรฐานรักษาอาการนอนกรน ป้องกันภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับได้อย่างเห็นผล จำหน่ายทั้งราคาเงินสดและผ่อน 0% ผ่านบัตรเครดิต พร้อมบริการหลังการขายจากตัวแทนจำหน่าย

ดูราคาเครื่อง CPAP ทุกรุ่นของ NK Sleepcare

37. ราคาเครื่อง CPAP ยี่ห้อ Philips

ราคาเครื่อง CPAP ยี่ห้อ Philips มีหลากหลายราคา เริ่มต้นที่เครื่องละ 38,000 บาท ขึ้นอยู่กับรุ่นและรูปแบบของเครื่อง จำหน่ายพร้อมอุปกรณ์ครบชุด  จำหน่ายราคาพิเศษ พร้อมโปรโมชั่นจากบริษัทตัวแทนจำหน่าย มีบริการดูแลตลอดอายุการใช้งาน ตัวเครื่องมีรับประกันผ่อน 0% ผ่านบัตรเครดิต จัดส่งฟรีทั่วประเทศ

38. เครื่องช่วยหายใจ CPAP ยี่ห้อ Philips รักษานอนกรนได้ดีไหม

เครื่องช่วยหายใจ CPAP ยี่ห้อ Philips อุปกรณ์รักษาอาการนอนกรนคุณภาพมาตรฐานสากล รักษาอาการนอนกรนได้อย่างเห็นผล ช่วยให้นอนหลับสนิท ป้องกันภาวะหยุดหายใจขณะหลับ เป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ได้รับความนิยม สามารถรักษาอาการนอนกรนได้อย่างเห็นมีประสิทธิภาพ เป็นสินค้านำเข้า จำหน่ายโดยตัวแทนอย่างเป็นทางการในประเทศไทย

39. ซื้อเครื่อง CPAP ที่ไหนดี

เครื่อง CPAP อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้สำหรับรักษาอาการนอนกรนเป็นสินค้านำเข้าจากต่างประเทศ การซื้อขายทำได้หลายช่องทาง เช่น การซื้อจากต่างประเทศนำเข้ามาใช้ซึ่งมีทั้งสินค้าจากจีน และยุโรป หรือสั่งซื้อจากตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย  จากศูนย์จำหน่ายเครื่อง CPAP อย่างเป็นทางการในประเทศไทย

40. ตัวแทนจำหน่ายเครื่อง CPAP อุปกรณ์รักษาอาการนอนกรน ในประเทศไทย

เครื่อง CPAP อุปกรณ์รักษาอาการนอนกรน เป็นสินค้านำเข้าจากต่างประเทศ โดยนำเข้าจากประเทศเยอรมัน หรือจากประเทศจีน นำเข้าโดยบริษัทในประเทศไทย ซึ่งส่วนใหญ่มีโปรโมชั่นสินค้าราคาพิเศษ พร้อมบริการหลังการขาย โดยทีมงานคุณภาพที่ผ่านการฝีกอบรมจากผู้ผลิตโดยตรง

41. บริษัท เอ็นเค สลีปแคร์ จำกัด ศูนย์จำหน่ายเครื่อง CPAP

บริษัท เอ็นเค สลีปแคร์ จำกัด คือหนึ่งในบริษัทตัวแทนจำหน่าย เครื่อง CPAP ในประเทศไทย เป็นศูนย์จำหน่ายอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้แพทย์และศัลยแพทย์ จำหน่าย เครื่อง CPAP  อุปกรณ์ช่วยหายใจ ทุกรุ่น  แนะนำการใช้เครื่อง CPAP โดยผู้เชี่ยวชาญ จำหน่ายและให้บริการหลังการขาย ดูแลให้คำแนะนำตลอดอายุการใช้งาน

42. เครื่อง CPAP มีจำหน่ายที่โรงพยาบาลรัฐบาลบางแห่ง

เครื่อง CPAP อุปกรณ์ทางการแพทย์ รักษาอาการนอนกรน มีจำหน่ายในโรงพยาบาลของรัฐบาลบางที่ เช่น โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลรามาธิบดี และโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ศูนย์รังสิต คลินิค หู คอ จมูก ซึ่งผู้มีสิทธิเบิกค่าค่าเครื่อง CPAP รักษาอาการนอนกรนได้ 20,000 บาท มีจำหน่ายทุกรุ่น พร้อมรับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ

ดูรายชื่อโรงพยาบาลรักษาอาการนอนกรนพร้อมตารางออกตรวจของแพทย์

43. รีวิว แนะนำการเลือก CPAP ยี่ห้อไหนดี จากกะทู้ Pantip

สำหรับการเลือกซื้อ CPAP หากผู้ป่วยไม่ทราบว่าจะเลือกซื้อยี่ห้อไหนดี แนะนำการเลือกซื้อโดยอาจศึกษาข้อมูล การแชร์การรักษาอาการนอนกรนด้วยเครื่อง CPAP จากสมาชิกเว็บไซต์ Pantip นอกจากทำให้รู้ว่ามียี่ห้ออะไรบ้าง การรีวิว เครื่อง CPAP แต่ละยี่ห้อยังทำให้ทราบว่ามีข้อดีข้อด้อยแตกต่างกันอย่างไร รีวิว การใช้เครื่อง CPAP รักษาอาการนอนกรนหรือเครื่องช่วยหายใจ มีทั้งแบบปรับแรงดันอัตโนมัติ (Auto CPAP) รีวิวทดลองใช้เครื่องช่วยหายใจ CPAP รุ่นแรงดันคงที่ (Manual CPAP / Fixed CPAP)  รีวิวทดลองใช้เครื่องช่วยหายใจแบบแรงดัน 2 ระดับ (Bilevel PAP หรือ BiPAP) พร้อมทั้งแนะนำการเลือกซื้อหรือวิธีใช้เครื่อง ทำให้ผู้ซื้อตัดสินใจได้ง่ายขึ้น

44. ราคาเครื่อง CPAP แต่ละรุ่น

ราคาเครื่อง CPAP แต่ละรุ่น จะมีคุณสมบัติในการใช้ที่แตกต่างกัน รวมทั้งฟังก์ชั่นต่าง ๆ ของเครื่อง ที่ใช้สำหรับการรักษาอาการนอนกรนเริ่มต้นตั้ง 10,000 – 60,000 บาท ขึ้นอยู่กับรุ่น ยี่ห้อ และประเทศผู้ผลิต สำหรับราคาค่าเครื่อง CPAP แต่ละรุ่น ที่จำหน่ายอยู่ตามศูนย์ตัวแทนในประเทศไทย เช่น

 • CPAP Philips รุ่น  Dorma 500 Auto CPAP พร้อมหน้ากากและตัวทำความชื้น ราคาลดพิเศษ
  อยู่ที่  38,000 บาท เป็นเครื่องอัดอากาศแรงดันบวกแบบอัตโนมัติ (Auto CPAP) รุ่นประหยัด จากบริษัท Philips Respironics, USA
 • Uwish Auto CPAP พร้อมหน้ากาก ปรับแรงดันอัตโนมัติ ราคา 45,000 บาท
  CPAP Philips รุ่น DreamStation Auto ชุด Standard ประกอบด้วยตัวเครื่อง CPAP และ
  หน้ากาก ราคา 59,000 บาท
 • DreamStation Go Auto CPAP ขนาดพกพา พร้อมแบตเตอรี่ และหน้ากาก ครบชุด ราคา 89,000
  บาท

ศูนย์จำหน่ายหรือตัวแทนขายเครื่อง CPAP แต่ละแห่ง ยังมีการจัดโปรโมชั่นพิเศษ พร้อมใบรับประกัน และบริการการดูแลหลังการขายตลอดอายุการใช้งาน ผู้ซื้อสามารถทดลองใช้เครื่องฟรี ก่อนตัดสินใจซื้อ

45. สั่งเครื่อง CPAP จากต่างประเทศเยอรมันหรือจีน หรือซื้อจากตัวแทนในประเทศไทย อย่างไหนดีกว่ากัน

เครื่อง CPAP อุปกรณ์รักษาอาการนอนกรน เป็นสินค้านำเข้าจากต่างประเทศ สำหรับในประเทศไทย จะมีบริษัทหรือศูนย์ตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการในประเทศ เปิดให้บริการจำหน่ายเครื่อง CPAP

พร้อมอุปกรณ์ ทุกชนิดและทุกยี่ห้อ เช่น เครื่อง CPAP ผลิตจากประเทศเยอรมัน เครื่อง CPAP นำเข้าจากจีน ราคาถูก เป็นสินค้าคุณภาพผลิตในประเทศจีน การเลือกซื้อหรือสั่งจากต่างประเทศราคาอาจถูกกว่า แต่อาจมีเรื่องภาษีนำเข้าและต้องผ่านด่านศุลกากร ซึ่งต้องปฏิบัติตามหลักกฎหมายในการนำเข้า

46. ซื้อเครื่อง CPAP จากต่างประเทศ ราคาถูกหรือแพงกว่าซื้อจากตัวแทนในประเทศไทย

การเลือกซื้อเครื่อง CPAP อุปกรณ์ป้องกันการนอนกรน ซึ่งเป็นสินค้าหรือเครื่องมือแพทย์ที่ผลิตและจำหน่ายอยู่ในต่างประเทศ สำหรับประเทศไทยนั้น เครื่อง CPAP อุปกรณ์ป้องกันการนอนกรน เป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เป็นสินค้านำเข้า ดังนั้นการนำเข้ามาจำหน่ายโดยตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ สินค้าทุกเครื่องที่นำเข้าจากประเทศผู้ผลิตทุกยี่ห้อและทุกประเภท จึงเป็นสินค้าคุณภาพมาตรฐานจากโรงงานผลิตโดยตรง ราคาซื้อจากต่างประเทศ ถูกหรือแพงกว่าซื้อจากตัวแทนในประเทศไทย ขึ้นอยู่กับรุ่น และเงื่อนไขการนำเข้าจากด่านศุลกากร หากต้องเสียภาษีนำเข้าราคาอาจไม่แตกต่างกัน

47. ซื้อเครื่อง CPAP อุปกรณ์รักษาอาการนอนกรนในเมืองไทย ไม่ต้องซื้อไกลถึงอเมริกา

เครื่อง CPAP อุปกรณ์รักษาอาการนอนกรน เป็นเครื่องมือแพทย์ที่มีศูนย์ หรือตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการในประเทศไทย ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด ทำให้หาซื้อได้ง่าย เพราะมีจำหน่ายทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ทั้งเครื่อง CPAP จากอเมริกา เยอรมัน หรือเครื่อง CPAP ที่ผลิตในประเทศจีน ข้อดีของการเลือกซื้อจากตัวแทนในประเทศไทย คือสินค้าและอุปกรณ์มีใบรับประกัน สามารถทดลองใช้เครื่อง หรือสามารถขอคำแนะนำจากตัวแทนจำหน่ายซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญในการใช้งาน ทำให้เลือกใช้ได้ตอบโจทย์ปัญหาของลูกค้ามากที่สุด

48. นำเข้าเครื่อง CPAP ต้องผ่านด่านศุลกากร

การนำเข้าเครื่อง CPAP อุปกรณ์รักษาอาการนอนกรน ซึ่งเป็นเครื่องมือแพทย์และเป็นสินค้านำเข้า หากซื้อจากประเทศ เช่น จากเยอรมัน อเมริกา หรือซื้อจากประเทศจีน โดยไม่มีใบอนุญาตจาก อย. อาจติดด่านศุลกากร ไม่สามารถนำเข้าได้ และจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น ทำให้มีค่าใช้จ่ายหรือซื้อเครื่อง CPAP แพงกว่าซื้อจากตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย

49. เครื่อง CPAP นำติดตัวขึ้นเครื่องบินได้

สำหรับผู้ป่วยที่มีอาการนอนกรนระดับปานกลางถึงขั้นรุนแรงที่ต้องเดินทางบ่อยๆ หรือมีความจำเป็นที่จะต้องนำเครื่อง CPAP ติดตัวขึ้นเครื่องบินไปต่างประเทศด้วย นโยบายการนำอุปกรณ์ทางการแพทย์ขึ้นเครื่องบิน สายการบินหลายบริษัทสามารถนำเครื่อง CPAP ขึ้นเครื่องได้ โดยเก็บไว้ในกระเป๋าหิ้วสำหรับขึ้นเครื่อง รวมทั้งแบตเตอรี่ควรใส่ในกระเป๋าถือขึ้นเครื่องเท่านั้น ห้ามใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใต้เครื่อง เพื่อป้องกันความเสียหายจากการกระแทก

50. เครื่อง CPAP ที่ราคาไม่แพง

สำหรับผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องใช้เครื่อง CPAP รักษาอาการนอนกรน เนื่องจากมีอาการกรนอยู่ในขั้นรุนแรงและมีภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับ ที่อาจเป็นอันตรายร้ายแรงต่อสุขภาพ หากต้องการซื้อเครื่อง CPAP ที่ราคาไม่แพง ร้านตัวแทนจำหน่ายบางแห่ง ยังมีอุปกรณ์รักษาอาการนอนกรนราคาไม่แพงจำหน่าย เป็นเครื่อง CPAP มือสอง พร้อมอุปกรณ์ครบชุด สินค้าคุณภาพดี จำหน่ายราคาถูก มีทุกรุ่น ราคาไม่แพง ให้ผู้ป่วยได้เลือกซื้อ

51. เครื่อง CPAP ผ่อน 0 %  ผ่านบัตรเครดิต

การซื้อเครื่อง CPAP อุปกรณ์รักษาอาการนอนกรน ทุกรุ่น และทุกยี่ห้อ จากตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยราคาเงินสดเริ่มที่ 20,000 – 60,000 บาท หรือบางรุ่นอาจสูงกว่านั้น ขึ้นอยู่กับรุ่น และยี่ห้อ ผู้ป่วยสามารถซื้อแบบเงินผ่อนได้ สำหรับสมาชิกบัตรเครดิต ผ่อน 0 %  ได้นาน 6 เดือน ผู้มีสิทธิเบิกค่ารักษา สามารถเบิกค่าเครื่องได้ 20,000 บาท ราคาส่วนเกินผู้ป่วยเป็นผู้รับผิดชอบ

52. ผู้มีสิทธิเบิกค่ารักษา เบิกค่าเครื่อง CPAP ได้ตามเกณฑ์ของกรมบัญชีกลาง

สำหรับผู้ป่วยที่ปัญหานอนกรนอยู่ในระดับปานกลาง ถึงขั้นรุนแรงที่มีภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับ และต้องรักษาด้วยเครื่อง CPAP หากเป็นผู้ที่มีสิทธิเบิกค่าอุปกรณ์การแพทย์ ตามสิทธิกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เช่น ข้าราชการ จะสามารถใช้สิทธิเบิกค่าเครื่อง CPAP ได้สูงสุดไม่เกินเครื่องละ 20,000 บาท หากกรณีราคาเครื่องสูงกว่า 20,000 บาท ผู้ป่วยต้องจ่ายส่วนต่างด้วยตัวเอง

เพิ่มเติม – สิทธิกรมบัญชีกลาง สามารถเบิกค่าหน้ากากได้ปีละ 1 ชุด สูงสุดไม่เกิน 4,000 บาท

53. จำหน่ายเครื่องช่วยหายใจ CPAP มือสอง

ศูนย์จำหน่ายเครื่อง CPAP อุปกรณ์รักษาอาการนอนกรน เป็นเครื่องมือแพทย์หรือสินค้านำเข้าจากต่างประเทศ  นอกจากเป็นเครื่องใหม่มือหนึ่งที่มีให้เลือกทุกรุ่นทุกยี่ห้อแล้ว ตัวแทนจำหน่ายบางแห่งยังมีเครื่องช่วยหายใจ CPAP มือสอง พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ทุกยี่ห้อ ราคาพิเศษ สินค้าคุณภาพ 90 % มีทุกรุ่นทุกแบบ หลากหลายราคา ขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของการใช้งานและยี่ห้อเครื่อง

54. ซ่อมและเปลี่ยนอุปกรณ์ CPAP

ตัวแทนจำหน่าย เครื่อง CPAP อย่างเป็นทางการในประเทศไทย ไม่เพียงจัดจำหน่ายอุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจ รักษาอาการนอนกรนและป้องกันภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับ พร้อมอะไหล่เท่านั้น แต่ยังบริการซ่อม เครื่องเครื่องช่วยหายใจ ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อพร้อมอะไหล่

สรุปเรื่องเครื่อง CPAP

เครื่อง CPAP (Continuous Positive Airway Pressure) คือ อุปกรณ์รักษาอาการนอนกรนที่แพทย์ทั่วโลกให้การยอมรับ และยังมีผลงานการวิจัยต่างๆ ระบุว่าการรักษาอาการนอนกรนเพื่อป้องกันภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับด้วยเครื่อง CPAP คือ หนึ่งในวิธีที่ดีที่สุด และจัดเป็นมาตรฐานสูงสุด (Gold Standard) ที่สามารถรักษาได้ทุกระดับอาการ โดยเฉพาะผู้ที่มีอาการในระดับปานกลางถึงรุนแรง (Moderate to Severe OSA)

สำหรับการใช้งานเครื่องช่วยนอนกรน CPAP นอกจากขั้นตอนการใช้ที่จะได้รับคำแนะนำจากแพทย์ผู้ทำการรักษา หรือผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทตัวแทนจำหน่ายแล้ว เครื่อง CPAP เป็นอุปกรณ์หรือเครื่องมือแพทย์ที่นำเข้ามาจำหน่ายโดยบริษัทตัวแทน หรือศูนย์ตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการในประเทศไทย มีหลายรุ่นหลายรูปแบบ และหลายยี่ห้อ

ดังนั้นเพื่อให้การรักษาหรือการเลือกใช้เครื่อง CPAP เกิดประโยชน์กับผู้ป่วยมากที่สุด บทความนี้จึงได้รอบรวบทุกองค์ประกอบของเครื่องรักษาอาการนอนกรน ทั้งคุณสมบัติของเครื่อง ขั้นตอนการใช้ การดูแลรักษา ตัวแทนจำหน่าย ข้อดีข้อด้อย และทุก ๆเรื่องราว เพื่อให้ผู้ที่สนใจและผู้ป่วย รู้จริงเรื่อง CPAP อุปกรณ์รักษาอาการนอนกรนครับ

New call-to-action
เปรียบเทียบคุณสมบัติ CPAP รุ่นต่างๆ

8 ความคิดเห็น

 1. อยากได้เบอร์โทร ตัวแทนจำหน่าย พร้อมเบอร์โทร จังหวัดเชีย
  งใหม่ ครับ

 2. อยากขอข้อมูลว่า

  เครื่อง Cpap คือ
  เครื่อง Apap คือ

  และความแตกต่างของสองเครื่องนี้คืออะไรค่ะ

  1. เครื่อง CPAP ย่อมาจาก Continuous Positive Airway Pressure คือเครื่องอัดแรงดันอากาศในขณะหายใจเข้า เพื่อเปิดช่องทางเดินหายใจส่วนต้นให้กว้างขึ้น สำหรับรักษาผู้ที่นอนกรนหรือมีภาวะหยุดหายใจขณะหลับ (OSA) ส่วน APAP ย่อมาจาก Automatic Positive Airway Pressure หรือ Auto PAP เป็นประเภทหนึ่งของ CPAP โดยเครื่องจะปรับแรงดันอากาศให้อัตโนมัติ ส่วนเครื่องอีกประเภทจะเรียกว่า Fixed CPAP หรือ Manual CPAP จะให้แรงดันคงที่ค่าเดียวตลอดเวลา สรุปคือ CPAP เป็นคำเรียกเครื่องประเภทนี้แบบกว้างๆ โดย CPAP จะแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ Auto CPAP (APAP) และ Manual CPAP ครับ

 3. ราคาเครื่องปานกลางที่เป็นออโต้ ราคาประมาณเท่าไรครับ และต้องแพทย์ไหมครับ

  1. แนะนำ ResMed AirStart 10 Auto CPAP ครับ มีเครื่องทำความชื้นในตัว ราคารวมหน้ากาก (รุ่นไหนก็ได้) อยู่ที่ 39,000 บาท คลิกดูโบรชัวร์ที่นี้ หากสนใจกรุณาคลิกที่ลิงค์นี้ครับ

 4. คนไข้strok นอนติดเตียง ลืมตาเองได้ เวลาหลับมีเสียงกรนบางครั้ง จำเป็นต้องใส่CPAPไหมคะ

  1. การที่มีเสียงกรนอาจไม่ใช่การกรนแบบอันตราย (มีภาวะหยุดหายใจขณะหลับร่วมด้วย) จึงอาจไม่จำเป็นต้องใช้ CPAP แต่คนไข้นอนติดเตียงอาจมีปัญหาเรื่องระบบหายใจซึ่งแพทย์จะให้ใช้เครื่องประเภทแรงดันสองระดับ (BiPAP) หรือให้ออกซิเจนร่วมด้วย แนะนำให้ลองปรึกษาแพทย์ที่รักษาอีกทีครับ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *