หากต้องการตั้งค่าเครื่องใหม่ เนื่องจากทำค่าเดิมหาย ต้องทำอย่างไรครับ

สามารถติดต่อเราได้ครับ ทางเราจะเก็บข้อมูลการตั้งค่าเครื่องของลูกค้าทุกท่านไว้ครับ -> ติดต่อเรา