อยากทราบว่า Titrate Mode กับ Auto Mode ในเครื่อง RESmart ต่างกันอย่างไรคะ

สวัสดีครับ ทั้ง 2 โหมดทำงานแบบปรับแรงดันอัตโนมัติทั้งคู่ แต่แตกต่างกันที่ช่วงของแรงดันเท่านั้น โดย Titrate Mode จะให้ช่วงแรงดันที่กว้างกว่าแบบ Auto Mode

ตัวอย่างเช่น ใน Titrate mode ตั้งค่า Init P = 5, Treat P = 8, Max P = 12, ramp = 10 นาที –> ค่าแรงดันจะเริ่มต้นที่ 5 cmH2O เป็นเวลา 10 นาที และจะวิ่งอัตโนมัติอยู่ในช่วงระหว่าง 5-12 cmH2O ตลอดทั้งคืน (สามารถลดลงได้ต่ำสุดถึง 5 cmH2O) โดยจะเน้นอยู่ที่ค่ารักษา (Treat P 8 cmH2O) เป็นส่วนใหญ่

ส่วนถ้าเป็น Auto mode ตั้งค่า Init P = 5, Treat P = 8, Max P = 12, ramp = 10 นาที –> ค่าแรงดันจะเริ่มต้นที่ 5 cmH2O เป็นเวลา 10 นาที จากนั้นจะวิ่งอัตโนมัติอยู่ในช่วงระหว่าง 8-12 cmH2O ตลอดทั้งคืน จะเห็นว่าในโหมดนี้ค่าแรงดันจะลงมาได้ต่ำสุดที่ 8 cmH2O เท่านั้น ในขณะที่ในโหมด Titrate สามารถลดลงได้ต่ำสุดถึง 5 cmH2O

แนะนำให้ตั้งเป็น Titrate mode ครับ จะทำให้นอนได้สบายกว่า เนื่องจากในโหมดนี้แรงดันลมจะสามารถลดลงมาได้ต่ำมากกว่าในโหมดอื่นๆ

ส่วนค่า AHI และ SNI ที่แสดงที่เครื่องเป็นค่าต่อชั่วโมงครับ ค่าทั้งคู่ไม่ควรเกิน 5 ครั้งต่อชั่วโมงครับ