เป็นคนนอนอ้าปาก หลังจากใช้งานเวลาตื่นนอนจะมีอาการปวดหัว ไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรครับ

คนนอนอ้าปาก หรือ นอนหายใจทางปาก เวลาใช้เครื่อง CPAP มักจะทําให้มีแรงดันลมรั่วออกมาทางปากได้ ทำให้แรงดันตกลงและไม่เพียงพอในการรักษาอาการนอนกรน หรือภาวะหยุดหายใจขณะหลับในช่วงเวลานั้นๆ ได้ นอกจากนี้เมื่อเกิดลมรั่วเครื่องส่วนใหญ่จะมีฟังก์ชั่นชดเชยแรงดัน เครื่องก็จะพ่นลมแรงขึ้นเพื่อชดเชยแรงดันที่เสียไปโดยอัตโนมัติ ทำให้ผู้ใช้ได้รับแรงดันลมสูงกว่าปกติ ซึ่งแรงดันลมที่สูงขึ้นนี้อาจทําให้มีอาการปวดศีรษะได้ครับ ผมแนะนําให้ใช้สายรัดคาง (Chin strap) ร่วมกับหน้ากาก หรือเปลี่ยนเป็นหน้ากากแบบครอบทั้งปากและจมูก (Full Face mask) เพื่อแก้ปัญหาเรื่องนอนอ้าปาก หรือนอนหายใจทางปากครับ