ใช้เครื่อง RESmart มาเกือบปีแล้ว เวลาดาวน์โหลดข้อมูลจะใช้เวลานานมาก ไม่ทราบต้องทำอย่างไรครับ

เครื่อง RESmart CPAP / Auto CPAP สามารถบันทึกข้อมูลการใช้เครื่องได้นานถึง 365 วัน อย่างไรก็ตามถ้าใช้เครื่องมามากกว่า 6 เดือนขึ้นไป ข้อมูลใน memory ในตัวเครื่องจะมีขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากเครื่องจะเก็บบันทึกการใช้งานของเราในทุกๆคืนที่ใช้ ซึ่งอาจส่งผลให้การดาวน์โหลดลงคอมพิวเตอร์นั้นใช้เวลานานขึ้นกว่าปกติ วิธีแก้ไขให้เราทำการล้างข้อมูลภายในเครื่องทุกๆ 3-4 เดือน โดยมีวิธีการดังนี้

 • ดาวน์โหลดข้อมูลล่าสุดลงคอมพิวเตอร์เก็บไว้
 • ให้จดค่าการตั้งเครื่องต่างๆไว้บนกระดาษเนื่องจากการลบข้อมูลดังกล่าวมีผลให้การตั้งค่าต่างๆ เช่นค่าแรงดันถูกรีเซ็ตไปด้วย ดังนั้นผู้ใช้จะต้องทำการตั้งค่าต่างๆใหม่ทั้งหมดหลังจากทำการล้างข้อมูลแล้ว ค่าต่างๆที่ต้องจดได้แก่ Init P, APAP P, Ramp, Max APAP
 • เข้าเมนูผู้ใช้ (User Menu) โดยกดปุ่ม Ramp Button ( ) ซึ่งอยู่ด้านขวาของปุ่ม On/Off ค้างไว้ประมาณ 5 วินาทีในขณะที่เครื่องปิดอยู่ (แต่เสียบปลั๊ก) จนกระทั่งหน้าจอแสดงคำว่า Heater
 • กดปุ่ม (+) เพื่อเลื่อนไปที่เมนู Date จะเห็นหน้าจอแสดงวันที่ปัจจุบัน (YY MM DD)
 • กดปุ่ม Ramp Button 1 ครั้ง เข้าสู่เมนู Year แล้วกดปุ่ม (-) จนกระทั่งได้ Year = 2097 จากนั้นกดปุ่ม Ramp Button 1 ครั้ง
 • เข้าเมนู Month แล้วตั้งค่า Month = 07 โดยใช้ปุ่ม (+) / (-) จากนั้นกดปุ่ม Ramp Button 1 ครั้ง
 • เข้าเมนู Day แล้วตั้งค่า Day = 01 โดยใช้ปุ่ม (+) / (-) จากนั้นกดปุ่ม Ramp Button 1 ครั้ง
 • หน้าจอจะเข้าสู่เมนู Hour ให้กดปุ่ม On/Off (ตรงกลางสีแดง) 1 ครั้ง จากนั้นเครื่องจะกลับมาแสดงหน้าจอปกติ (stand by) เป็นอันเสร็จขั้นตอน
 • ทำการตั้งค่าต่างๆใหม่ทั้งหมดตามที่ได้จดไว้ก่อนหน้านี้ ได้แก่ Init P, APAP P, Ramp, Max APAP
หมายเหตุ
 • การดาวน์โหลดครั้งต่อไปให้กดที่ปุ่ม Download ในโปรแกรม RESmart จากนั้นโปรแกรมจะถามว่าให้อัพเดตข้อมูลไปบนไฟล์เดิมเลยหรือไม่ (Would you want to update this patient archive?) ให้กด Yes ข้อมูลการใช้งานล่าสุดของท่านจะถูกเพิ่มไปบนไฟล์เดิม โดยที่ข้อมูลก่อนหน้านี้ที่ท่านได้ดาวน์โหลดไว้แล้วก็ยังคงอยู่อย่างครบถ้วน
 • เป็นการลบข้อมูลการใช้งานเท่านั้น ส่วนจำนวนชั่วโมงและวันที่ใช้งานสะสมจะยังคงอยู่