กรณีที่ใช้ CPAP และเครื่องทำความชื้น รุ่น Dreamstation Auto ของ Phillips แล้วมีไอน้ำเยอะมากในหน้ากาก จนต้องตื่นก่อนถึงเวลา จะแก้ไขอย่างไร

วิธีแก้ไขให้ทำตามขั้นตอนดังนี้

1) ในกรณีใช้ท่อร้อน (Heated tube) ให้เช็คระดับความร้อนของท่อร้อน โดยควรมีระดับสูงกว่าระดับความร้อนของเครื่องทำความชื้น 1-2 ระดับ เช่น ถ้าเราตั้งระดับความร้อนของเครื่องทำความชื้นไว้ที่ 3 ก็ควรตั้งระดับความร้อนของท่อร้อนไว้ที่ 4-5 เป็นต้น ถ้ายังมีไอน้ำเยอะอยู่ หรือใช้เป็นท่อธรรมดา ให้ไปทำข้อ 2 ต่อ

2) ลองลดระดับความร้อนของเครื่องทำความชื้นลง โดยจะมีระดับตั้งแต่ 1-5 ให้ลองลดลงทีละ 1 ระดับ และลองใช้งานดูว่าไอน้ำลดลงหรือไม่ เช่น ถ้าปัจจุบันตั้งค่าไว้ที่ 3 ให้ลดลงเป็น 2

*ดูวิธีการตั้งค่าระดับความร้อนของเครื่องทำความชื้นและท่อร้อนได้ที่นี่ https://www.nksleepcare.com/help/dreamstation-adjust-heat-level/

3) ถ้าทำทั้ง 2 วิธีข้างต้นแล้วยังมีปัญหาไอน้ำเยอะอยู่ อาจเกิดจากการตั้งค่าแรงดันลมที่ต่ำเกินไป ทำให้ระบายลมหายใจออกจากหน้ากากไม่ทันจึงทำให้เกิดไอน้ำ ซึ่งเป็นกรณีที่เกิดได้น้อยมาก ให้ติดต่อเซลล์ที่ดูแลท่านหรือแผนกบริการหลังการขายที่เบอร์ 091-003-0209 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ช่วยเช็คและปรับตั้งค่าแรงดันลมให้