ทดลองใช้ CPAP ฟรี

ชื่อของคุณ* (ต้องการ)

เบอร์โทรศัพท์* (ต้องการ)

อีเมล์ของคุณ

ที่อยู่สำหรับส่งสินค้า

*หมายเหตุ - กรณีที่อยู่ต่างจังหวัด ทางเราจะคิดค่ามัดจำเครื่องละ 3,000 บาท โดยท่านจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวนหลังจากทางเราได้รับเครื่องคืนในสภาพเรียบร้อยแล้ว

รุ่นที่ต้องการทดลอง

ท่านเคยตรวจ Sleep Test มาก่อนหรือไม่* (ต้องการ)
 เคยตรวจแล้ว ยังไม่เคยตรวจ

ค่า AHI ของท่าน

ชื่อแพทย์ที่รักษาท่าน (ถ้าทราบ)

ชื่อโรงพยาบาล

ท่านรู้จัก NK จากไหน* (ต้องการ)
 ค้นหาจาก Google Facebook สื่อ Internet อื่นๆ แพทย์แนะนำ โรงพยาบาล คนรู้จักแนะนำ โบรชัวร์ งานสัมนา อื่นๆ

ข้อความเพิ่มเติม (ถ้ามี)

แจ้งชำระเงิน| บัญชีของฉัน| ตะกร้าสินค้า

เครื่องช่วยหายใจ BiPAP

BiPAP (Bi-level Positive Airwar Pressure) เป็นเครื่องช่วยหายใจแบบ 2 ระดับ สามารถตั้งให้ระดับแรงดันลมในจังหวะหายใจเข้าและออกมีค่าแตกต่างกันได้ เช่น ขณะหายใจเข้าแรงดันเป็น 15 cmH2O ขณะหายใจออกแรงดันเป็น 6 cmH2O เป็นต้น ใช้สำหรับผู้ที่มีอาการนอนกรนหรือมีภาวะหยุดหายใจขณะหลับระดับรุนแรง ที่ต้องใช้แรงดันในการรักษาสูงๆ เช่น 15 cmH2O ขึ้นไป เป็นต้น เนื่องจากสามารถกำหนดให้แรงดันตอนหายใจออกมีค่าต่ำๆได้ทำให้หายใจออกได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้เครื่อง BiPAP ยังใช้เป็นเครื่องช่วยหายใจในผู้ป่วยที่เป็นโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจอื่นๆ ได้อีก เช่น โรคถุงลมโป่งพอง โรดกล้ามเนื้อปอดอ่อนแรง หรือผู้ป่วยเจาะคอ เป็นต้น