ลงทะเบียนทดลอง CPAP ฟรี

Manual BiPAP เครื่องช่วยหายใจ BiPAP ชนิดแรงดันคงที่

Manual BiPAP เป็นเครื่องช่วยหายใจแบบ 2 ระดับ แบบปรับแรงดันคงที่ สามารถตั้งให้ระดับแรงดันลมในจังหวะหายใจเข้าและออกมีค่าแตกต่างกันได้ เช่น ขณะหายใจเข้าแรงดันเป็น 15 cmH2O ขณะหายใจออกแรงดันเป็น 6 cmH2O เป็นต้น ใช้สำหรับผู้ที่มีอาการนอนกรนหรือมีภาวะหยุดหายใจขณะหลับระดับรุนแรง ที่ต้องใช้แรงดันในการรักษาสูงๆ เช่น 15 cmH2O ขึ้นไป เป็นต้น เนื่องจากสามารถกำหนดให้แรงดันตอนหายใจออกมีค่าต่ำๆได้ทำให้หายใจออกได้ง่ายขึ้น โดยเครื่องจะให้แรงดันการรักษาแบบคงที่ตามที่กำหนดไว้ นอกจากนี้เครื่อง BiPAP ยังใช้เป็นเครื่องช่วยหายใจในผู้ป่วยที่เป็นโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจอื่นๆ ได้อีก เช่น โรคถุงลมโป่งพอง โรดกล้ามเนื้อปอดอ่อนแรง หรือผู้ป่วยเจาะคอ เป็นต้น

แสดง 3 รายการ

แจ้งชำระเงิน| บัญชีของฉัน| ตะกร้าสินค้า