ลงทะเบียนทดลอง CPAP ฟรี

แนะนำแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านนอนกรน

รศ.นพ.วิชญ์ บรรณหิรัญ

American Board of Sleep Medicine,
Certified International Sleep Specialist
ภาควิชา โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

ตารางออกตรวจ:

PHC Clinic โทร: 095-050-7956 หรือ 061-659-1788
61/19 ถ.พระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
ทุกวันเสาร์ 13.00-15.00 น.

รพ.กรุงเทพ คลินิกนอนกรน โทร. 02-310-3010, 02-310-3000 ต่อแผนก หู คอ จมูก
ทุกวันอาทิตย์ 10.00-13.00 น.

รพ.ศิริราชปิยมหาราชการุณย์ (SiPH) โทร. 1474
ทุกวันอังคาร 14.00-15.00 น.

รพ.ศิริราช มีคลินิกสำหรับตรวจนอนกรน (** ไม่จำเป็นต้องนัดล่วงหน้า แต่ควรระบุว่าต้องการตรวจ คลินิกนอนกรน แผนก หู คอ จมูก) ดังนี้
• วันจันทร์ เวลา 17.00-19.30 น. คลินิกพิเศษ หู คอ จมูก
• วันอังคาร เวลา 9.00-12.00 น. คลินิกในเวลา หู คอ จมูก
• วันศุกร์ เวลา 9.00-12.00 น ตึกสยามินทร์ ชั้น 1 ในเวลา


รศ.นพ.ประกอบเกียรติ หิรัญวิวัฒน์กุล

ภาควิชา โสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางออกตรวจ:

รพ.จุฬาลงกรณ์ คลินิกนอนกรน แผนกหูคอจมูก ตึกผู้ป่วยนอก (ตึก ภ.ป.ร.) ชั้น 10
– คลินิกในเวลาราชการ
วันจันทร์ (8.30-11.30)
วันพุธ (13:00 – 15:00)
ท่านต้องมาด้วยตนเอง ไม่สามารถโทรนัดได้
– คลินิกนอกเวลาราชการ
วันพุธ (16:30 – 19:30)
วันเสาร์ (8:30 – 11:30)
ท่านสามารถโทรนัดพบแพทย์ในคลินิกนอกเวลาได้ที่หมายเลข 02-256-5193-4, 02-2565166

รพ.ตา หู คอ จมูก แผนกหูคอจมูก โทร. 02-886-6600-16

รพ.เทพธารินทร์ คลินิคการนอนหลับ โทร. 0-2348-7000 ต่อ 3123, 3109

แชร์เลย!
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •