NK Sleepcare ร่วมทำ CPAP Workshop “งานอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับระดับพื้นฐานครั้งที่ 10”

CPAP Workshop รพ.รามา 7 ส.ค.62

สมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ศูนย์โรคการนอนหลับ โรงพยาบาลรามาธิบดี จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับระดับพื้นฐานครั้งที่ 10 “The 10th Polysomnography (PSG) Training: Basic Level” ระหว่างวันที่ 3-7 สิงหาคม 2562 ณ อาคารเรียนและปฎิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาล ชั้น 3 ห้อง 317-318 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ในวันที่ 7 สิงหาคม 2562 ทาง NK Sleepcare ได้นำเครื่อง CPAP Philips มาร่วมทำ Workshop เพื่อให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับทุกท่าน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น