เครื่องช่วยหายใจชนิดแรงดัน 2 ระดับ (BiPAP) รักษาอาการนอนกรน ได้อย่างไร

เครื่องช่วยหายใจชนิดแรงดัน 2 ระดับ (BiPAP) รักษาอาการนอนกรน ได้อย่างไร

ปัญหาการนอนกรนเพียงอย่างเดียวอาจเป็นความผิดปกติที่มีผลต่อสุขภาพไม่มากนัก หรืออาจสร้างความรำคาญให้กับ…