ซื้อเครื่อง cpap ได้เลยไหมครับ โดยไม่ต้องทำ sleep test

แนะนำให้พบแพทย์ด้านการนอนกรน เพื่อให้แพทย์วินิจฉัยว่าจำเป็นต้องทำ sleep test หรือไม่ครับ มีบางท่านที่ไปพบแพทย์แล้วแพทย์บอกว่าไม่ต้องทำ sleep test โดยส่วนมากเป็นผู้ที่มีอาการบงชี้ชัดเจน เช่น กรนเสียงดัง ง่วงนอนตอนกลางวันทั้งที่นอนเยอะแล้ว น้ำหน้กตัวมาก โคนลิ้นใหญ่ เหล่านี้เป็นต้น แพทย์ก็อาจแนะนำให้ใช้ CPAP ในการรักษาได้เลยโดยไม่ต้องทำ sleep test ก่อนครับ

แนะนำแพทย์ตรวจการนอนกรน