ในกรณีที่จำเป็นต้องมีเครื่อง CPAP แล้วต้องการเบิกประกันสังคม จะต้องดำเนินการอย่างไร

ค่าตรวจและค่าเครื่อง CPAP ไม่สามารถเบิกประกันสังคมได้ค่ะ แต่ถ้าลูกค้ามีประกันชีวิตอื่นๆ สามารถสอบถามเงื่อนไขการเบิกกับประกันของลูกค้าได้ค่ะ