แบบฟอร์มขอทดลองใช้เครื่อง CPAP

กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้ค่ะ

เงื่อนไข:

– กรณีที่อยู่จัดส่งอยู่ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ไม่มีค่ามัดจำ

– ถ้าที่อยู่ต่างจังหวัด ทางบริษัทจะเก็บเงินมัดจำล่วงหน้าเครื่องละ 3,000 บาท โดยท่านจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวนหลังจากเราได้รับเครื่องคืนในสภาพเดิมเรียบร้อยแล้ว

– ทางบริษัทให้ทดลองเครื่องได้ไม่เกิน 7 วันโดยไม่มีค่าใช้จ่าย