แบบฟอร์มลงทะเบียนทดลองเครื่อง CPAP ฟรี 7 วัน


เงื่อนไข:

  • กรณีที่อยู่จัดส่งอยู่ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ไม่มีค่ามัดจำ
  • ถ้าที่อยู่ต่างจังหวัด ทางบริษัทจะเก็บเงินมัดจำล่วงหน้าเครื่องละ 5,000 บาท โดยท่านจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวนหลังจากเราได้รับเครื่องคืนในสภาพเดิมเรียบร้อยแล้ว
  • ทางบริษัทให้ท่านทดลองเครื่องได้ไม่เกิน 7 วันโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เมื่อท่านใช้งานครบกำหนดแล้ว กรุณาติดต่อบริษัทเพื่อทำการส่งเครื่องคืน

* เมื่อท่านคลิ๊กปุ่มเพื่อส่งข้อมูล ถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว