NK Sleepcare เข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติเวชศาสตร์การนอนหลับของเอเชีย ครั้งที่ 4 (ASSM 2023) ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

NK Sleepcare เข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติเวชศาสตร์การนอนหลับของเอเชีย ครั้งที่ 4 (ASSM 2023) ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

บริษัท ResMed จัดอบรมเรื่องการดูแลผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ (Respiratory Care) ให้แก่ตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการในประเทศไทย

บริษัท ResMed จัดอบรมเรื่องการดูแลผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ (Respiratory Care) ให้แก่ตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการในประเทศไทย

NK Sleepcare จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการตรวจการนอนหลับแก่เจ้าหน้าที่และนางพยาบาลของคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา

NK Sleepcare จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการตรวจการนอนหลับแก่เจ้าหน้าที่และนางพยาบาลของคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา