Bacterial/Viral Filters for CPAP/BiPAP Machines

150.00 ฿

In Stock!

SKU: 6216 Category:

Description

แผ่นกรองอากาศสำหรับเครื่องช่วยหายใจ CPAP/BiPAP สามารถกรองเชื้อแบคทีเรียและไวรัสที่มีขนาดอนุภาคเฉลี่ย 3 ไมครอนได้สูงถึง 99.99%

  • ค่าประสิทธิภาพการกรองแบคทีเรีย (Bacterial Filtration Efficiency : BFE) 99.99%
  • ค่าประสิทธิภาพการกรองไวรัส (Viral Filtration Efficiency : VFE) 99.99%
  • ขนาดท่อต่อ: 22 mm ID x 22 mm OD/15 mm ID
  • ใช้กับท่อช่วยหายใจขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 22 mm
  • 1 ชิ้นใช้สำหรับผู้ใช้ 1 คน (Single patient use)
  • ไม่สามารถล้างทำความสะอาดได้
  • ต้องเปลี่ยนแผ่นใหม่อย่างน้อยทุกๆ 30 วันที่มีการใช้งาน
  • ผลิตภัณฑ์ WestMed USA

Download Brochure

แผ่นกรองแบคทีเรียและไวรัส WestMed USA
แผ่นกรองแบคทีเรียและไวรัส WestMed USA

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Bacterial/Viral Filters for CPAP/BiPAP Machines”

Your email address will not be published. Required fields are marked *