cpap จำเป็นต้อง caribrate หรือไม่

ปกติเครื่อง CPAP ควรทำการ Calibration ทุกๆ 1-2 ปี โดยสามารถนำเครื่องมาให้ทางเรา calibrate ให้ได้ครับ รวมทั้งการเช็คสภาพเครื่อง สภาพหน้ากาก การทำงานในส่วนอื่นๆ และทำความสะอาดภายในตัวเครื่องให้ด้วยครับ