จดหมายรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายจาก Philips Respironics USA