แบบฟอร์มลงทะเบียนรับประกันสินค้าเงื่อนไขการรับประกัน:

  1. บริษัทรับประกันสินค้าเป็นระยะเวลา 3 ปี สำหรับเครื่อง CPAP และ 2 ปีสำหรับเครื่อง BiPAP นับจากวันที่ลูกค้าซื้อสินค้า (เฉพาะตัวเครื่อง ไม่รวมอุปกรณ์เสริม)
  2. บริษัทรับประกันสินค้าในกรณีที่เกิดจากความบกพร่องจากการผลิตเท่านั้น โดยจะดำเนินการแก้ไขให้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

บริษัทไม่รับประกันในกรณีต่อไปนี้:

  1. ใช้งานสินค้าผิดประเภทหรือผิดวัตถุประสงค์
  2. ความผิดพลาดจากผู้ใช้เองเช่นการหล่น กระแทก เปียกน้ำ
  3. ใช้กับระบบไฟฟ้าที่ไม่ใช่ 220V/1P/50Hz หรือระบบไฟฟ้าที่มีกำลังไฟฟ้าผิดปกติ เช่นไฟดับ ไฟตก ไฟเกิน ไฟกระชาก
  4. ความเสียหายจากภัยธรรมชาติ เช่นน้ำท่วม ไฟไหม้ ฟ้าผ่า แผ่นดินไหว ฯลฯ
  5. มีการดัดแปลงหรือแก้ไขตัวสินค้าโดยบุคคลที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัท

*เมื่อท่านคลิ๊กปุ่มเพื่อส่งข้อมูล ถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว