อะแดปเตอร์ DreamStation 80W Power Supply

ราคา 3,700.00 ฿

หม้อแปลงขนาด 80W สำหรับใช้งานกับเครื่อง CPAP/BiPAP ในตระกูล DreamStation