แบตเตอรี่เครื่อง DreamStation Go

ราคา 15,000.00 ฿

แบตเตอรี่สำรองชนิดลิเทียมไอออน สำหรับเครื่อง Philips DreamStation Go Auto CPAP สามารถใช้งานได้นานประมาณ 13 ชั่วโมง (ที่แรงดัน 10 cmH2O) ใช้เวลาชาร์จ 5 ชั่วโมง