อะไหล่โครงหน้ากาก

ชิ้นส่วนอะไหล่หน้ากาก

ท่อสั้น (Swivel Tube)หน้ากาก Nuance

ราคา 1,500.00 ฿

ชิ้นส่วนอะไหล่หน้ากาก

ท่อสั้น (Wisp Tube & Elbow) หน้ากาก Wisp

ราคา 1,200.00 ฿

ชิ้นส่วนอะไหล่หน้ากาก

โครงซิลิโคน (Mask Frame) หน้ากาก DreamWear Nasal/Pillow

ราคา 3,300.00 ฿

ชิ้นส่วนอะไหล่หน้ากาก

โครงหน้ากาก (Fabric Frame) Wisp

ราคา 1,600.00 ฿

ชิ้นส่วนอะไหล่หน้ากาก

โครงหน้ากาก (Fabric Frame) หน้ากาก Nuance

ราคา 1,800.00 ฿
LINE @nksleepcareFacebook Messenger: nksleepcareCall NK Sleepcare