หน้ากาก CPAP (CPAP Mask) รุ่นต่างๆ

หน้ากาก CPAP เป็นหน้ากากสำหรับใช้ร่วมกับเครื่อง CPAP/BiPAP มีทั้งแบบครอบจมูก (Nasal) ครอบทั้งจมูกและปาก (Full face) และแบบสอดรูจมูก (Pillow)