เครื่องผลิตออกซิเจน (Oxygen Concentrator) เป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อผลิตออกซิเจนในความเข้มข้นที่สูงขึ้น เพื่อใช้ในการบำบัดออกซิเจนให้กับผู้ป่วยหรือผู้ที่ต้องการได้รับออกซิเจนในปริมาณที่เพียงพอต่อร่างกาย

เครื่องผลิตออกซิเจนแบ่งออกเป็น 2 ประเภทตามลักษณะการให้ออกซิเจนดังนี้

  1. Continuous Flow Portable Oxygen Concentrators
  2. Pulse Dose Portable Concentrators

ทำความรู้จักกับเครื่องผลิตออกซิเจนเพิ่มเติมได้ที่: https://www.nksleepcare.com/blog/oxygen-concentrator/