ควรใช้น้ำประเภทใดเติมเครื่องทำความชื้น (Humidifier) ของเครื่อง CPAP หรือเครื่องผลิตออกซิเจน

ดีที่สุดคือใช้น้ำกลั่นประเภทที่ระบุบนขวดว่า Sterile water for inhalation หรือใช้น้ำดื่มบรรจุขวด หรือน้ำต้มสุก หรือน้ำกรอง ห้ามใช้น้ำประปา