เครื่อง CPAP รักษานอนกรน

เครื่อง CPAP คือเครื่องแก้นอนกรน โดยการปล่อยแรงดันอากาศผ่านทางหน้ากากครอบจมูกเพื่อขยายทางเดินหายใจของเราขณะหลับ ใช้สำหรับแก้นอนกรน และภาวะหยุดหายใจขณะหลับ (OSA) เครื่อง CPAP แบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักๆ คือ แบบปรับแรงดันอัตโนมัติ (Auto CPAP) และแบบแรงดันคงที่ (Manual CPAP)