เป็นการตรวจวัดความผิดปกติขณะนอนหลับสำหรับผู้ที่นอนกรนหรือสงสัยว่ามีภาวะการหยุดหายใจขณะหลับ เราให้บริการตรวจทั้งแบบ PSG Level 2 (สามารถบันทึกคลื่นสมองขณะหลับ EEG ได้) และแบบ Portable Monitoring Level 3  เป็นเครื่องแบบพกพา  มีขนาดเล็กกะทัดรัด  ท่านสามารถลุกเดินไปใหนได้ตามอิสระ  เช่น เข้าห้องน้ำได้โดยไม่ต้องถอดอุปกรณ์ออก

 • Sale! Home Sleep Test แบบประหยัด

  บริการตรวจการนอนหลับที่บ้านแบบประหยัด (Portable Monitoring)


  ลดเหลือ 3,900.00 ฿

  เป็นการตรวจวัดความผิดปกติขณะนอนหลับสำหรับผู้ที่นอนกรน หรือสงสัยว่ามีภาวะการหยุดหายใจขณะหลับ เป็นการตรวจแบบจำกัดข้อมูล โดยจะเน้นเรื่องการตรวจจับอาการนอนกรนและภาวะหยุดหายใจขณะหลับ (Sleep Apnea) เป็นหลัก ไม่มีการตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง (EEG) และคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) เป็นเครื่องตรวจแบบพกพา  มีขนาดเล็กกะทัดรัด  ท่านสามารถลุกเดินไปใหนได้ตามอิสระ  เช่น เข้าห้องน้ำได้โดยไม่ต้องถอดอุปกรณ์ออก สามารถตรวจบันทึกข้อมูลได้ดังต่อไปนี้ ลมหายใจที่ผ่านเข้าออก (Air Flow) โดยตรวจวัดร่วมกับการเคลื่อนไหวของทรวงอก เพื่อตรวจหาภาวะหยุดหายใจขณะหลับ การกรน (Snoring) เป็นการตรวจว่ามีการกรนเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด การเคลื่อนไหวของทรวงอก (Chest Movement) อัตราการเต้นของหัวใจ (Heart Rate) เปอร์เซ็นต์ความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (SpO2) เพื่อดูว่าขณะนอนหลับ สมองและหัวใจมีการขาดออกซิเจนหรือไม่ มากน้อยเพียงใด ท่าทางการนอน เพื่อดูว่าในแต่ละท่านอน เช่น นอนหงาย ตะแคงซ้าย ขวา มีการกรนหรือหยุดหายใจมากน้อยเพียงใด การตรวจแบบประหยัดเหมาะกับผู้ที่มีปัญหา นอนกรน หรือ โรคหยุดหายใจขณะหลับเป็นหลัก และไม่มีโรคประจำตัวร้ายแรง เช่น โรคหัวใจ, อัมพฤกษ์, หรือ อายุมากเกิน 70 ปี…

 • Sale! Home Sleep Test แบบละเอียด

  บริการตรวจการนอนหลับที่บ้านแบบละเอียด (Home PSG)


  ลดเหลือ 8,900.00 ฿

  เป็นการตรวจวัดความผิดปกติขณะนอนหลับสำหรับผู้ที่นอนกรนหรือสงสัยว่ามีภาวะการหยุดหายใจขณะหลับ สามารถบันทึกคลื่นสมองขณะหลับ (EEG) ได้ ทำให้สามารถวิเคราะห์ระดับของการหลับลึก หลับตื้น หรือหลับฝันได้  เป็นเครื่องแบบพกพา  มีขนาดเล็กกะทัดรัด  ท่านสามารถลุกเดินไปใหนได้ตามอิสระ  เช่น เข้าห้องน้ำได้โดยไม่ต้องถอดอุปกรณ์ออก การตรวจการนอนหลับที่บ้านของเราใช้เครื่องตรวจรุ่น Alice PDx ของบริษัท Philips Respironics, USA ซึ่งถือเป็นเครื่องตรวจที่มีประสิทธิภาพและความแม่นยำใกล้เคียงกับการตรวจในโรงพยาบาล โดยสามารถตรวจบันทึกข้อมูลได้ดังนี้ คลื่นไฟฟ้าสมอง (EEG) โดยตรวจวัดร่วมกับการเคลื่อนไหวของลูกตา (EOG) และคาง (Chin EMG) เพื่อวัดระดับการนอนหลับของท่าน (Sleep Stages) ว่ามีรูปแบบอย่างไร เช่น ตื่น หลับตื้น หลับลึก หรือฝัน มากน้อยเพียงใด การตรวจแบบมีการวัดคลื่นสมองร่วมด้วยจะให้ผลการตรวจมีความแม่นยำและเที่ยงตรงกว่าการตรวจแบบที่ไม่มีการวัดคลื่นสมองร่วมด้วย การเคลื่อนไหวของลูกตา (EOG) การเคลื่อนไหวของคาง (Chin EMG) ลมหายใจที่ผ่านเข้าออกทั้งจมูกและปาก (Air Flow) โดยตรวจวัดร่วมกับการเคลื่อนไหวของทรวงอกและท้อง เพื่อตรวจวัดความผิดปกติของการหายใจ เช่น มีการหยุดหายใจขณะหลับหรือไม่ มากน้อยเพียงใด การเคลื่อนไหวของทรวงอก (Chest Movement)…

บริการตรวจการนอนหลับที่บ้าน

ทัก Line NK
ส่ง Inbox NK
โทรหา NK