เครื่องช่วยหายใจ BiPAP (Bi-level Positive Airway Pressure) เป็นเครื่องช่วยหายใจชนิดแรงดัน 2 ระดับ สามารถตั้งให้ระดับแรงดันอากาศในจังหวะหายใจเข้าและหายใจออกมีค่าแตกต่างกันได้ เช่น ขณะหายใจเข้าแรงดันเป็น 15 cmH2O ขณะหายใจออกแรงดันเป็น 6 cmH2O เป็นต้น

เครื่อง BiPAP เป็นเครื่องช่วยหายใจประเภทหนึ่ง ที่มีฟังก์ชั่นการทำงานที่ซับซ้อนมากกว่าเครื่อง CPAP

BiPAP เหมาะสำหรับผู้ที่มีอาการนอนกรนหรือมีภาวะหยุดหายใจขณะหลับขั้นรุนแรง ที่ต้องใช้แรงดันในการรักษาสูงๆ เช่น 15 cmH2O ขึ้นไป เป็นต้น และเนื่องจากสามารถกำหนดให้แรงดันตอนหายใจออกมีค่าต่ำๆได้ทำให้หายใจออกได้ง่ายขึ้น

นอกจากนี้ เครื่อง BiPAP ยังใช้สำหรับรักษาผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจอื่นๆ ด้วย เช่น ผู้ป่วยที่มีภาวะการหายใจบกพร่อง ภาวะหายใจล้มเหลว โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) หรือโรคทางประสาทและกล้ามเนื้อ Neuromuscular Disease เป็นต้น

NK Sleepcare จำหน่ายเครื่อง BiPAP Philips ตามความเหมาะสำหรับคนไข้แต่ละคน พร้อมบริการหลังการขายโดยทีมช่างผู้ชำนาญ นอกจากนี้เรายังมีบริการให้เช่าเครื่อง BiPAP อีกด้วย