เครื่องช่วยหายใจ BiPAP (Bi-level Positive Airwar Pressure) เป็นเครื่องช่วยหายใจชนิดแรงดัน 2 ระดับ สามารถตั้งให้ระดับแรงดันอากาศในจังหวะหายใจเข้าและหายใจออกมีค่าแตกต่างกันได้ เช่น ขณะหายใจเข้าแรงดันเป็น 15 cmH2O ขณะหายใจออกแรงดันเป็น 6 cmH2O เป็นต้น

เครื่อง BiPAP ใช้สำหรับผู้ที่มีอาการนอนกรนหรือมีภาวะหยุดหายใจขณะหลับขั้นรุนแรง ที่ต้องใช้แรงดันในการรักษาสูงๆ เช่น 15 cmH2O ขึ้นไป เป็นต้น และเนื่องจากสามารถกำหนดให้แรงดันตอนหายใจออกมีค่าต่ำๆได้ทำให้หายใจออกได้ง่ายขึ้น

ดังนั้นเครื่อง BiPAP โดยเฉพาะเครื่องชนิดปรับแรงดันอัตโนมัติ หรือ Auto BiPAP จึงให้ความสบายแก่ผู้ใช้ เหนือกว่าเครื่อง CPAP หรือ Auto CPAP เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะกับผู้ที่มีอาการนอนกรน หรือมีภาวะหยุดหายใจขณะหลับขั้นรุนแรง (Severe OSA) ราคาก็ย่อมสูงกว่าเครื่อง CPAP ด้วยเช่นกัน

NK Sleepcare จำหน่ายเครื่อง BiPAP Philips ตามความเหมาะสำหรับคนไข้แต่ละคน พร้อมบริการหลังการขายโดยทีมช่างผู้ชำนาญ และในอนาคตทางเราจะเปิดบริการให้เช่าเครื่อง BiPAP ด้วย

ราคา 95,000.00 ฿
ดูรายละเอียด