พบกับเครื่องช่วยหายใจ BiPAP ราคาพิเศษ สำหรับผู้ป่วยที่กลับมารักษาตัวที่บ้านและจำเป็นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ เรามีเครื่องหลายรุ่น หลายราคา ตามระดับอาการและความต้องการของผู้ป่วย

  • สำหรับผู้ป่วยโรคหยุดหายใจขณะหลับขั้นรุนแรง (Severe OSA) แนะนำรุ่น DreamStation Auto BiPAP
  • สำหรับผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ และไม่ได้เจาะคอ (Non-invasive) แนะนำรุ่น DreamStation BiPAP S/T หรือ DreamStation BiPAP AVAPS
  • สำหรับผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ และเจาะคอ (Invasive) แนะนำรุ่น BiPAP A40

เครื่องช่วยหายใจ BiPAP (Bi-level Positive Airway Pressure) เป็น เครื่องช่วยหายใจชนิดแรงดัน 2 ระดับ สามารถตั้งให้ระดับแรงดันอากาศในจังหวะหายใจเข้าและหายใจออกมีค่าแตกต่างกันได้ เช่น ขณะหายใจเข้าแรงดันเป็น 15 cmH2O ขณะหายใจออกแรงดันเป็น 6 cmH2O เป็นต้น

BiPAP เหมาะสำหรับผู้ที่มีอาการนอนกรนหรือมีภาวะหยุดหายใจขณะหลับขั้นรุนแรง ที่ต้องใช้แรงดันในการรักษาสูงๆ เช่น 15 cmH2O ขึ้นไป และยังใช้สำหรับรักษาผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจอื่นๆ ด้วย เช่น ผู้ป่วยที่มีภาวะการหายใจบกพร่อง ภาวะหายใจล้มเหลว โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) หรือโรคทางประสาทและกล้ามเนื้อ Neuromuscular Disease เป็นต้น

ประโยชน์ของเครื่องช่วยหายใจ BiPAP

  1. ช่วยให้ผู้ป่วยที่มีระบบทางเดินหายใจผิดปกติหายใจได้ดีขึ้น เพราะระบบการทำงานของเครื่องช่วยหายใจ (Ventilator ) ทำงานใกล้เคียงกับการหายใจของคนปกติ
  2. ช่วยให้ผู้ป่วยหรือผู้ที่มีปัญหาต่อระบบทางเดินหายใจมีโอกาสกลับมาหายใจได้เป็นปกติ
  3. ช่วยให้ผู้ป่วยหรือผู้ที่มีปัญหาสุขภาพ อย่างเช่นคนที่นอนกรน และมีภาวะหยุดหายใจขณะหลับ ได้รับออกซิเจนเพียงพอ
  4. ช่วยส่งเสริมการรักษาและการฟื้นตัวของผู้ป่วย
  5. ช่วยให้ผู้ที่มีปัญหาสุขภาพ เช่น เป็นโรคนอนไม่หลับจากการนอนกรน ทำให้คนที่มีอาการง่วงนอนตลอดเวลาจากปัญหาการนอนกรนทำให้พักผ่อนไม่เพียงพอเพราะต้องสะดุ้งตื่นบ่อยๆจากภาวะหยุดหายในขณะหลับ มีอาการดีขึ้น

แนะนำอ่านเพิ่มเติม: เครื่อง BiPAP คืออะไร?

NK Sleepcare จำหน่ายเครื่อง BiPAP Philips ตามความเหมาะสำหรับคนไข้แต่ละคน พร้อมบริการหลังการขายโดยทีมช่างผู้ชำนาญ

ลงทะเบียนทดลอง BiPAP ฟรี
ทัก Line NK
ส่ง Inbox NK
โทรหา NK