เครื่องช่วยหายใจ BiPAP (Bi-level Positive Airwar Pressure) เป็นเครื่องช่วยหายใจชนิดแรงดัน 2 ระดับ สามารถตั้งให้ระดับแรงดันอากาศในจังหวะหายใจเข้าและหายใจออกมีค่าแตกต่างกันได้ เช่น ขณะหายใจเข้าแรงดันเป็น 15 cmH2O ขณะหายใจออกแรงดันเป็น 6 cmH2O เป็นต้น ใช้สำหรับผู้ที่มีอาการนอนกรนหรือมีภาวะหยุดหายใจขณะหลับขั้นรุนแรง ที่ต้องใช้แรงดันในการรักษาสูงๆ เช่น 15 cmH2O ขึ้นไป เป็นต้น และเนื่องจากสามารถกำหนดให้แรงดันตอนหายใจออกมีค่าต่ำๆได้ทำให้หายใจออกได้ง่ายขึ้น

เครื่อง BiPAP โดยเฉพาะเครื่องชนิดปรับแรงดันอัตโนมัติ หรือ Auto BiPAP จึงให้ความสบายแก่ผู้ใช้ เหนือกว่าเครื่อง CPAP หรือ Auto CPAP เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะกับผู้ที่มีอาการนอนกรน หรือมีภาวะหยุดหายใจขณะหลับขั้นรุนแรง (Severe OSA) ราคาก็ย่อมสูงกว่าเครื่อง CPAP ด้วยเช่นกัน