เครื่องช่วยหายใจ BiPAP (Bi-level Positive Airway Pressure) เป็นเครื่องช่วยหายใจชนิดแรงดัน 2 ระดับ สามารถตั้งให้ระดับแรงดันอากาศในจังหวะหายใจเข้าและหายใจออกมีค่าแตกต่างกันได้ เช่น ขณะหายใจเข้าแรงดันเป็น 15 cmH2O ขณะหายใจออกแรงดันเป็น 6 cmH2O เป็นต้น

เครื่อง BiPAP เป็นเครื่องช่วยหายใจประเภทหนึ่ง ที่มีฟังก์ชั่นการทำงานที่ซับซ้อนมากกว่าเครื่อง CPAP

BiPAP เหมาะสำหรับผู้ที่มีอาการนอนกรนหรือมีภาวะหยุดหายใจขณะหลับขั้นรุนแรง ที่ต้องใช้แรงดันในการรักษาสูงๆ เช่น 15 cmH2O ขึ้นไป เป็นต้น และเนื่องจากสามารถกำหนดให้แรงดันตอนหายใจออกมีค่าต่ำๆได้ทำให้หายใจออกได้ง่ายขึ้น

นอกจากนี้ เครื่อง BiPAP ยังใช้สำหรับรักษาผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจอื่นๆ ด้วย เช่น ผู้ป่วยที่มีภาวะการหายใจบกพร่อง ภาวะหายใจล้มเหลว โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) หรือโรคทางประสาทและกล้ามเนื้อ Neuromuscular Disease เป็นต้น

NK Sleepcare จำหน่ายเครื่อง BiPAP Philips ตามความเหมาะสำหรับคนไข้แต่ละคน พร้อมบริการหลังการขายโดยทีมช่างผู้ชำนาญ นอกจากนี้เรายังมีบริการให้เช่าเครื่อง BiPAP อีกด้วย

เครื่องช่วยหายใจ BiPAP

DreamStation Auto BiPAP + เครื่องทำความชื้น

ราคา 95,000.00 ฿

เครื่องช่วยหายใจ BiPAP

เครื่องช่วยหายใจ DreamStation BiPAP S/T

ราคา 120,000.00 ฿

เครื่องช่วยหายใจ BiPAP

เครื่องช่วยหายใจ DreamStation BiPAP AVAPS

ราคา 150,000.00 ฿

เครื่องช่วยหายใจ BiPAP

เครื่องช่วยหายใจ Philips Respironics BiPAP A40

ราคา 280,000.00 ฿