หน้ากาก CPAP (CPAP Mask) ประกอบด้วย 2 ส่วนหลักๆ คือ ตัวหน้ากาก (Mask) และ สายรัดศีรษะ (Headgear) เป็นอุปกรณ์สำหรับใช้ร่วมกับเครื่อง CPAP หรือ BiPAP หรือเครื่องช่วยหายใจแบบ Non-invasive โดยผู้ป่วยจะสวมใส่หน้ากากไว้ขณะใช้เครื่องดังกล่าวเพื่อให้แรงดันลมไหลผ่านจมูกหรือปาก (แล้วแต่ชนิดของหน้ากาก) เข้าไปในระบบทางเดินหายใจ

หน้ากากแบ่งออกเป็น 3 แบบดังนี้

  1. หน้ากากแบบครอบจมูก (Nasal Mask) อาจทำจากซิลิโคนหรือเจลก็ได้ เป็นหน้ากากที่นิยมใช้กันมากที่สุด และแนะนำให้เลือกใช้หน้ากากแบบนี้เป็นอย่างแรกเมื่อเริ่มต้นใช้เครื่องเป็นครั้งแรก
  2. หน้ากากแบบสอดจมูก (Pillow Mask) มักทำจากซิลิโคน เป็นหน้ากากที่ใส่สบายที่สุดในบรรดาหน้ากากทั้ง 3 แบบ เพราะหน้ากากจะเพียงสอดซิลิโคนเข้าไปที่บริเวณส่วนปลายของรูจมูกเท่านั้น ไม่ได้ครอบไปบนใบหน้าของเรา ข้อเสียคือเกิดลมรั่วได้ง่ายกว่าแบบอื่น โดยเฉพาะที่แรงดันสูงๆ จึงมักแนะนำสำหรับผู้ที่ใช้เครื่อง CPAP มาเป็นเวลานานแล้ว และมีความชำนาญในการใช้หน้ากากพอสมควร หรือสำหรับผู้ที่ไม่สามารถใช้หน้ากากแบบครอบจมูกได้จริงๆ
  3. หน้ากากแบบครอบจมูกและปาก (Full Face Mask) อาจทำจากซิลิโคนหรือเจลก็ได้ ใช้สำหรับผู้ป่วยที่นอนอ้าปาก หน้ากากจะครอบทั้งจมูกและปากของผู้ใช้ ทำให้ไม่เกิดการรั่วของแรงดันลมออกทางปาก ผลข้างเคียงของการใช้หน้ากากแบบนี้คือจะทำให้คอแห้ง เนื่องจากลมจะผ่านปากของเราตลอดเวลา และในบางครั้งอาจทำให้เกิดมีลมเข้าไปในกระเพาะอาหาร ทำให้เกิดอาการท้องอืดได้

หน้ากากแบบครอบจมูก (Nasal Mask)

หน้ากาก CPAP ชนิดครอบจมูก (Nasal Mask)

หน้ากากครอบจมูก iVolve N2 Nasal Mask

ราคา 3,500.00 ฿
ราคา 4,500.00 ฿

หน้ากาก CPAP ชนิดครอบจมูก (Nasal Mask)

หน้ากากแบบครอบจมูก Wisp Nasal Mask

ราคา 6,500.00 ฿

หน้ากาก CPAP ชนิดครอบจมูก (Nasal Mask)

หน้ากากแบบครอบจมูก Pico Nasal Mask

ราคา 6,500.00 ฿

หน้ากาก CPAP ชนิดครอบจมูก (Nasal Mask)

หน้ากากแบบครอบจมูก TrueBlue Gel Nasal Mask

ราคา 6,500.00 ฿

หน้ากาก CPAP ชนิดครอบจมูก (Nasal Mask)

หน้ากากแบบครอบจมูกสำหรับเด็ก Wisp Pediatric Nasal Mask

ราคา 6,500.00 ฿
ราคา 7,500.00 ฿

หน้ากาก CPAP ชนิดครอบจมูก (Nasal Mask)

หน้ากากแบบครอบจมูก DreamWisp Nasal Mask

ราคา 7,500.00 ฿

หน้ากากแบบสอดจมูก (Pillow Mask)

หน้ากาก CPAP ชนิดสอดจมูก (Nasal Pillow Mask)

หน้ากากแบบสอดจมูก Nuance Gel Pillow Mask

ราคา 6,500.00 ฿

หน้ากาก CPAP ชนิดสอดจมูก (Nasal Pillow Mask)

หน้ากากแบบสอดจมูก DreamWear Gel Pillow Mask

ราคา 7,500.00 ฿