ซื้อเครื่อง cpap ได้เลยไหมครับ โดยไม่ต้องทำ sleep test

แนะนำให้ทำ sleep test ก่อนซื้อ cpap ค่ะ หรือไปพบแพทย์ด้านการนอนหลับ เพื่อให้แพทย์วินิจฉัยว่าจำเป็นต้องทำ sleep test ก่อนหรือไม่

ซึ่งส่วนใหญ่แล้วแพทย์ก็จะแนะนำให้ทำเทสก่อน เนื่องจากการทำ sleep test นั้น นอกจากจะทำให้ทราบว่ามีอาการนอนกรนหรือภาวะหยุดหายใจขณะหลับ (sleep apnea) หรือไม่ ยังสามารถตรวจเรื่องอื่นๆ ได้อีก

เช่น ตรวจวัดคุณภาพการนอนว่าดีหรือไม่ มีหลับลึก หลับตื้น ในปริมาณที่เพียงพอหรือไม่ มีภาวะการเต้นของหัวใจที่ผิดปกติหรือไม่ ท่าทางการนอนเป็นอย่างไร นอกจากนี้ยังสามารถตรวจหาภาวะความผิดปกติขณะหลับอื่นๆ นอกเหนือจากภาวะหยุดหายใจขณะหลับได้อีกด้วยค่ะ

อย่างไรก็ตาม ก็อาจมีบางท่านที่ไปพบแพทย์แล้วแพทย์บอกว่าไม่ต้องทำ sleep test ก็ได้ โดยส่วนมากเป็นผู้ที่มีอาการบงชี้ชัดเจน เช่น กรนเสียงดัง ง่วงนอนตอนกลางวันทั้งที่นอนเยอะแล้ว น้ำหน้กตัวมาก เป็นต้น ซึ่งแพทย์ก็อาจแนะนำให้ใช้ CPAP ในการรักษาได้เลยโดยไม่ต้องทำ sleep test ก่อนก็ได้ค่ะ