ซื้อเครื่อง cpap ได้เลยไหม โดยไม่ต้องทำ sleep test

แนะนำให้ทำ sleep test ก่อนซื้อเครื่อง CPAP หรือควรไปพบแพทย์ด้านการนอนหลับ เพื่อให้แพทย์วินิจฉัยว่าจำเป็นต้องทำ sleep test ก่อนหรือไม่

การทำ sleep test นั้น นอกจากจะทำให้ทราบว่ามีอาการนอนกรนหรือภาวะหยุดหายใจขณะหลับ (sleep apnea) หรือไม่แล้ว ยังสามารถตรวจเรื่องอื่นๆ ได้อีก เช่น ตรวจวัดคุณภาพการนอนว่าดีหรือไม่ มีหลับลึก หลับตื้น ในปริมาณที่เพียงพอหรือไม่ ท่าทางการนอนเป็นอย่างไร นอกจากนี้ยังสามารถตรวจหาภาวะความผิดปกติขณะหลับอื่นๆ นอกเหนือจากภาวะหยุดหายใจขณะหลับได้อีกด้วย เช่น ภาวะการเต้นของหัวใจที่ผิดปกติ หรือภาวะนอนแล้วขากระตุก เป็นต้น

นอกจากนี้ สำหรับท่านที่ต้องการซื้อเครื่อง CPAP เพื่อรักษาภาวะหยุดหายใจขณะหลับ การที่มีผลตรวจ sleep test จะทำให้เจ้าหน้าที่ของเราสามารถปรับตั้งค่าเครื่องให้เหมาะสมสำหรับท่านได้

อย่างไรก็ตาม ก็อาจมีบางท่านที่ไปพบแพทย์แล้วแพทย์บอกว่าไม่ต้องทำ sleep test ก็ได้ โดยส่วนมากเป็นผู้ที่มีอาการบงชี้ชัดเจน เช่น กรนเสียงดัง ง่วงนอนตอนกลางวันทั้งที่นอนเยอะแล้ว น้ำหน้กตัวมาก เป็นต้น ซึ่งแพทย์ก็อาจแนะนำให้ใช้ CPAP ในการรักษาได้เลยโดยไม่ต้องทำ sleep test ก่อนก็ได้ค่ะ