นอนกรนเพราะหายใจทางปากขณะหลับแก้ได้อย่างไร

จริงๆแล้วการกรนมีหลายสาเหตุ ส่วนการที่นอนกรนเพราะหายใจทางปากเป็นการกรนเนื่องจากช่องจมูกอุดตัน โดยปกติเวลาที่เราหายใจ ลมหายใจจะวิ่งผ่านจมูก เข้าสู่ช่องจมูก ลำคอ กล่องเสียงและเข้าสู่ปอด หากลมหายใจวิ่งได้ตามทางเดินปกติก็จะไม่มีเสียงใดๆ เกิดขึ้น แต่หากมีการอุดกั้นทางเดินหายใจไม่ว่าระดับใดก็ตาม ทำให้ลมที่วิ่งไปตามทางเดินปกติมีไม่มากพอ ร่างกายจะตอบสนองด้วยการอ้าปากหายใจร่วมด้วย เมื่อลมวิ่งเข้าไป 2ทาง ทั้งทางปากและทางจมูกก็จะไปปะทะกันบริเวณลำคอ เกิดเป็นลมหมุน ทำให้ผนังลำคอ ลิ้นไก่และเพดานอ่อนสั่น เกิดเป็นเสียงกรนขึ้นมา แนะนำให้ไปพบแพทย์ด้านการนอนกรนเพื่อตรวจดูช่องจมูกที่อุดตัน ซึ่งแพทย์จะได้หาวิธีรักษาที่ต้นเหตุให้ครับ