รักษาที่ รพ.รามา อยากทดลองและซื้อเครื่องโดยใช้สิทธิ์เบิกราชการ ไม่ทราบต้องทำอย่างไรครับ

ข้าราชการที่ต้องการใช้สิทธิ์เบิกจ่ายตรง จะต้องพบแพทย์และผ่านการตรวจการนอนหลับจากทาง รพ. ก่อนเท่านั้นครับ
ติดต่อขอทดลองเครื่องได้ที่ ศูนย์โรคการนอนหลับ ชั้น 7 ward 1 อาคารศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ โทร. 02-200-3768

ข้อมูลเพิ่มเติม:

สำหรับข้าราชการ/ข้าราชการบำนาญ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ และบุคคลเกี่ยวข้องที่มีสิทธิ์ เช่น บิดา มารดา คู่สมรส (บุตร-ธิดา ที่อายุไม่เกิน 20 ปี) สามารถใช้สิทธิ์ได้ดังนี้

  • สามารถเบิกค่าตรวจวิเคราะห์การนอนหลับ (Sleep Test) ได้ตามสิทธิ (7,000 บาท)
  • สามารถเบิกค่าเครื่องรักษา (CPAP) ได้ตามสิทธิ์ (20,000 บาท) กรณีเครื่องเสียซ่อมไม่ได้ สามารถให้เปลี่ยนได้ทุกๆ 5 ปี
  • สามารถเบิกค่าหน้ากากชนิดครอบจมูกหรือปากที่่ใช้กับเครื่อง CPAP ได้ (4,000 บาท) ปีละ 1 ชุด

ขั้นตอนการติดต่อนัดตรวจการนอนหลับกับ รพ.รามาฯ มีดังนี้

1. นัดพบแพทย์ เพื่อให้แพทย์วินิจฉัยอาการ ก่อนส่งนัดตรวจการนอนหลับ
1.1 สามารถนัดพบแพทย์ได้ ตามคลินิกต่างๆ ดังนี้     – คลินิกอายุรกรรม ขั้น 1 อาคารศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ โทร. 02-200-3998, 02-200-4022
– คลินิกหู คอ จมูก ชั้น 2 อาคารศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ โทร. 02-200-4069-70
– คลินิกอาจารย์แพทย์อายุรกรรม ชั้น 4 อาคารศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ โทร. 02-200-3508-9
– คลินิกอาจารย์แพทย์โสต ศอ นาสิก ชั้น 4 อาคารศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ โทร. 02-200-4249-50
**ค่าบริการตรวจการนอนหลับ จะคิดจากคลินิกที่ผู้ป่วยนัดพบกับแพทย์**

2. ในวันที่มาพบแพทย์ กรุณานำเงินสด เพื่อวางมัดจำค่าตรวจการนอนหลับ 3,000 บาท ที่การเงินก่อนมาติดต่อที่ศูนย์โรคการนอนหลับ

3. นำเอกสารใบคำสั่งตรวจของแพทย์ พร้อมใบเสร็จมัดจำ 3,000 บาท มาติดต่อทำการนัดตรวจที่ศูนย์โรคการนอนหลับ ชั้น 7 อาคารศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

4. เจ้าหน้าที่ศูนย์โรคการนอนหลับ จะทำการนัดวันตรวจการนอนหลับ พร้อมทั้งอธิบายขั้นตอนการเตรียมตัวก่อนมาทำการตรวจ  และออกบัตรนัดฟังเพื่อผลกับแพทย์

( คลินิกหู คอ จมูก ศูนย์ฯไม่สามารถออกบัตรนัดฟังผลให้ได้ต้องให้เจ้าหน้าที่ของแผนกหู คอ จมูก เป็นผู้ทำการนัด เท่านั้น )

ขั้นตอนการติดต่อซื้อเครื่อง CPAP ผ่านโรงพยาบาลรามาธิบดี

  1. ผู้ป่วยที่ตัดสินใจซื้อเครื่อง CPAP ผ่านรพ.ให้นำเอกสารใบสั่งซื้อเครื่อง+ใบรับรองแพทย์ (ในกรณีที่เบิกได้ เช่น สิทธิ์ ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ เป็นต้น สามารถเบิกได้จำนวน 20,000 บาท ตามสิทธิ์กระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลาง) มาติดต่อที่ศูนย์โรคการนอนหลับ ชั้น 7
  2. เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯจะสอบถามรายละเอียดเรื่องเครื่องที่ต้องการซื้อ เช่น ชื่อบริษัท รุ่น ราคา และตรวจสอบเอกสารพร้อมทั้งแนะนำการชำระเงินและนัดรับเครื่องภายใน 2 วันหลังจากวันที่ทำการซื้อ
  3. ในกรณีที่ผู้ป่วยอยู่ต่างจังหวัด หรือ ต้องการชำระเงินพร้อมกับรับเครื่อง CPAP กลับไปด้วย ผู้ป่วยกรุณาโทรแจ้งกับตัวแทนบริษัทโดยแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องที่ต้องการและแจ้งวันที่จะเข้ามาติดต่อซื้อเครื่อง CPAP เพื่อให้บริษัทนำเครื่องมาส่งให้ก่อน และโทรแจ้งทางศูนย์ฯเพื่อทำการนัดวันที่จะมาทำการซื้อ+รับเครื่องCPAP
  4. ผู้ป่วยสามารถมาติดต่อซื้อและรับเครื่อง CPAP ได้ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 18.00 น.หรือโทร. 02-200-3768 กด0 และ 02-200-3762 กด 0