สามารถเอาเครื่อง cpap ไปต่างประเทศได้หรือเปล่าครับ

เครื่อง CPAP สามารถนำไปต่างประเทศได้ครับ โดยแนะนำให้ถือขึ้นเครื่องผ่าน x-ray ได้ตามปกติ และให้เตรียมสำเนาใบรับรองแพทย์และคู่มือการใช้งานของเครื่องไปด้วยครับ (ภาษาอังกฤษทั้งคู่) เผื่อในกรณีที่เจ้าหน้าที่ที่สนามบินขอตรวจดู ก็แสดงเอกสารดังกล่าวก็ผ่านได้ไม่มีปัญหาครับ เท่าที่ทราบมาส่วนมากในหลายๆ ประเทศก็จะไม่ถามหรือเรียกตรวจเพราะจะทราบอยู่แล้วว่าคือเครื่องอะไรครับ ทั้งนี้เป็นกรณีที่นำขึ้นเครื่องไปเฉยๆ แต่ไม่ได้ใช้งานขณะที่อยู่บนเครื่องนะครับ