อยากทราบขั้นตอนการนัดตรวจการนอนหลับที่ รพ.รามาครับ

ขั้นตอนการติดต่อนัดตรวจการนอนหลับกับ รพ.รามาฯ มีดังนี้

1. นัดพบแพทย์ เพื่อให้แพทย์วินิจฉัยอาการ ก่อนส่งนัดตรวจการนอนหลับ
1.1 สามารถนัดพบแพทย์ได้ ตามคลินิกต่างๆ ดังนี้     – คลินิกอายุรกรรม ขั้น 1 อาคารศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ โทร. 02-200-3998, 02-200-4022
– คลินิกหู คอ จมูก ชั้น 2 อาคารศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ โทร. 02-200-4069-70
– คลินิกอาจารย์แพทย์อายุรกรรม ชั้น 4 อาคารศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ โทร. 02-200-3508-9
– คลินิกอาจารย์แพทย์โสต ศอ นาสิก ชั้น 4 อาคารศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ โทร. 02-200-4249-50
**ค่าบริการตรวจการนอนหลับ จะคิดจากคลินิกที่ผู้ป่วยนัดพบกับแพทย์**
2. ในวันที่มาพบแพทย์ กรุณานำเงินสด เพื่อวางมัดจำค่าตรวจการนอนหลับ 3,000 บาท ที่การเงินก่อนมาติดต่อที่ศูนย์โรคการนอนหลับ
3. นำเอกสารใบคำสั่งตรวจของแพทย์ พร้อมใบเสร็จมัดจำ 3,000 บาท มาติดต่อทำการนัดตรวจที่ศูนย์โรคการนอนหลับ ชั้น 7 อาคารศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์
4. เจ้าหน้าที่ศูนย์โรคการนอนหลับ จะทำการนัดวันตรวจการนอนหลับ พร้อมทั้งอธิบายขั้นตอนการเตรียมตัวก่อนมาทำการตรวจ  และออกบัตรนัดฟังเพื่อผลกับแพทย์

( คลินิกหู คอ จมูก ศูนย์ฯไม่สามารถออกบัตรนัดฟังผลให้ได้ต้องให้เจ้าหน้าที่ของแผนกหู คอ จมูก เป็นผู้ทำการนัด เท่านั้น )

ดูรายละเอียดจากเว็บไซต์ของ รพ.รามาฯ โดยตรงที่นี่