อยากทราบว่าถ้าเราใช้เครื่อง CPAP แล้วเนี่ยเราต้องใช้ตลอดไปเลยเหรอคะ

การใช้ CPAP ต้องใช้ไปเรื่อยๆจนกว่าอาการจะดีขึ้น ซึ่งอาการจะดีขึ้นได้ก็ต้องอาศัยการดูแลตัวเองเช่นออกกำลังกาย ลดน้ำหนัก งดสูบบุหรี่ เป็นต้น มีคนไข้บางรายที่ลดน้ำหนักและออกกำลังกายจนสามารถหยุดใช้เครื่องได้ แต่ส่วนใหญ่ก็ต้องใช้ไปตลอดครับ