อยากให้ช่วยแนะนำแพทย์ผู้เชียวชาญด้านการนอนกรนให้หน่อยครับ

รศ.นพ.วิชญ์ บรรณหิรัญ

American Board of Sleep Medicine,
Certified International Sleep Specialist
ภาควิชา โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

ตารางออกตรวจ:

PHC Clinic โทร: 095-050-7956 หรือ 061-659-1788
61/19 ถ.พระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
ทุกวันเสาร์ 13.00-15.00 น.

รพ.กรุงเทพ คลินิกนอนกรน โทร. 02-310-3010, 02-310-3000 ต่อแผนก หู คอ จมูก
ทุกวันอาทิตย์ 10.00-13.00 น.


รศ.นพ.ประกอบเกียรติ หิรัญวิวัฒน์กุล

ภาควิชา โสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางออกตรวจ:

รพ.จุฬาลงกรณ์ คลินิกนอนกรน แผนกหูคอจมูก ตึกผู้ป่วยนอก (ตึก ภ.ป.ร.) ชั้น 10
– คลินิกในเวลาราชการ
วันจันทร์ (8.30-11.30)
วันพุธ (13:00 – 15:00)
ท่านต้องมาด้วยตนเอง ไม่สามารถโทรนัดได้
– คลินิกนอกเวลาราชการ
วันพุธ (16:30 – 19:30)
วันเสาร์ (8:30 – 11:30)
ท่านสามารถโทรนัดพบแพทย์ในคลินิกนอกเวลาได้ที่หมายเลข 02-256-5193-4, 02-2565166

รพ.ตา หู คอ จมูก แผนกหูคอจมูก โทร. 02-886-6600-16

รพ.เทพธารินทร์ คลินิกการนอนหลับ โทร. 0-2348-7000 ต่อ 3123, 3109


นพ.พลพร อภิวัฒนเสวี

โสต ศอ นาสิกวิทยา วชิรพยาบาล

ตารางออกตรวจ:

รพ.พญาไท 1 คลินิก หู คอ จมูก โทร. 1772, 02-640-1111
364/1 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
จันทร์, อังคาร, พุธ, ศุกร์ 16.00-20.00 น.
อาทิตย์ 12.00-16.00 น.