เครื่องอบโอโซน สามารถฆ่าเชื้อโควิดได้ไหมครับ

ก๊าซโอโซน (O3) มีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อไวรัสและแบคทีเรีย แต่ในปัจจุบันยังไม่มีงานวิจัยรองรับว่าสามารถฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้

แต่ทั้งนี้ในช่วงที่มีการระบาดของโรค SARS เมื่อปี 2003 มีการใช้โอโซนในการฆ่าเชื้อ SARS-CoV-1 และเนื่องจากไวรัสโควิด-19 นี้อยู่ในตระกูลเดียวกันกับ SARS-CoV-1 ก็มีความเป็นไปได้ว่า โอโซนจะสามารถฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้เช่นกัน

หมายเหตุ: แนะนำให้อบโอโซนเฉพาะอุปกรณ์ เช่น ท่ออากาศ และ หน้ากาก ไม่แนะนำให้อบโอโซนเครื่อง CPAP/BiPAP