เครื่อง cpap มีการระบายก๊าซ Co2 ออกยังไงคะ

โดยปกติในการใช้งานเครื่อง CPAP สำหรับคนไข้ที่ใช้ที่หน้ากาก ที่ตัวของหน้ากากจะมีรูระบายอากาศสำหรับระบายก๊าซ CO2 อยู่ครับ ทำให้ก๊าซ CO2 จากการหายใจออกของคนไข้สามารถระบายออกได้ตามปกติครับ