เครื่อง CPAP รุ่น DreamStation ต่างกับรุ่น Transcend 365 อย่างไร

Philips DreamStation (เครื่องขนาดปกติ – เน้นใช้งานที่บ้าน)

 • มีขนาดและมีน้ำหนักมากกว่า (หนักประมาณ 1 กก.)
 • สามารถตั้งค่าต่างๆ ผ่านทางหน้าจอเครื่องได้โดยตรง
 • ให้แรงลม (Flow) ที่นุ่มนวลกว่า และมีเสียงเงียบกว่า
 • ตรวจจับภาวะความผิดปกติขณะนอนหลับอื่นๆ ที่นอกเหนือจากค่าพื้นฐานได้มากกว่า เช่น periodic breathing เป็นต้น
 • เหมาะสำหรับใช้งานที่บ้านเป็นหลัก
 • เครื่องทำความชื้น (humidifier) มีขนาดใหญ่กว่า ใช้ปริมาณน้ำมากกว่า
 • กรณีใช้งานกับแบตเตอรี่ จะไม่สามารถใช้ร่วมกับเครื่องทำความชื้น (humidifier) ได้

Transcend 365 (เครื่องขนาดเล็ก – เน้นพกพาเดินทาง)

 • มีขนาดเล็กและเบากว่า (หนักประมาณ 360 กรัม)
 • แรงลม (Flow) จะแรงกว่าและมีเสียงดังกว่า
 • ตรวจจับภาวะความผิดปกติขณะนอนหลับแบบพื้นฐานได้ เช่น ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ ภาวะหายใจแผ่วเป็นต้น
 • เหมาะสำหรับผู้ที่เดินทางบ่อยๆ เน้นใช้งานนอกสถานที่
 • เครื่องทำความชื้น (humidifier) มีขนาดเล็ก ใช้ปริมาณน้ำน้อยกว่า
 • กรณีใช้งานกับแบตเตอรี่ สามารถใช้ร่วมกับเครื่องทำความชื้น (humidifier) ได้

นอกนั้นมีคุณสมบัติพื้นฐานเหมือนกัน เช่น มีหน้าจอสี LCD สำหรับแสดงผลการใช้งานและตั้งค่าต่างๆ, มีระบบลดแรงต้านตอนหายใจออก, Ramp time, รองรับตัวทำความชื้นและแบตเตอรี่, สามารถเก็บข้อมูลการใช้งานและพิมพ์เป็นรายงานออกมาได้ ฯลฯ