เครื่อง CPAP สามารถเบิกราชการได้หรือไม่

เครื่อง CPAP สามารถเบิกราชการได้ 20,000 บาท โดยผู้ซื้อจะต้องเป็นข้าราชการสังกัดกรมบัญชีกลาง และมีแพทย์จากโรงพยาบาลรัฐบาลเป็นผู้ออกใบสั่งแพทย์ให้ ถ้าท่านซื้อ CPAP กับเรา ทางเราสามารถดำเนินเรื่องเอกสารกับทางโรงพยาบาลให้ท่านได้ ท่านเพียงแต่นำเอกสารที่สมบูรณ์จากทางเราไปเบิกกับหน่วยงานต้นสังกัดของท่านครับ

ข้อมูลเพิ่มเติม:

สำหรับข้าราชการ/ข้าราชการบำนาญ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ และบุคคลเกี่ยวข้องที่มีสิทธิ์ เช่น บิดา มารดา คู่สมรส (บุตร-ธิดา ที่อายุไม่เกิน 20 ปี) สามารถใช้สิทธิ์ได้ดังนี้

  • สามารถเบิกค่าตรวจวิเคราะห์การนอนหลับ (Sleep Test) ได้ตามสิทธิ (7,000 บาท)
  • สามารถเบิกค่าเครื่องรักษา (CPAP) ได้ตามสิทธิ์ (20,000 บาท) กรณีเครื่องเสียซ่อมไม่ได้ สามารถให้เปลี่ยนได้ทุกๆ 5 ปี
  • สามารถเบิกค่าหน้ากากชนิดครอบจมูกหรือปากที่่ใช้กับเครื่อง CPAP ได้ (4,000 บาท) ปีละ 1 ชุด