เครื่อง CPAP Philips รุ่น DreamStation Auto กับ DreamStation Go Auto ต่างกันอย่างไร

ทั้ง 2 รุ่นเป็นเครื่อง CPAP ประเภทปรับแรงดันอัตโนมัติทั้งคู่ เรื่องฟังก์ชั่นการทำงานเหมือนกันทุกอย่าง แต่รุ่น DreamStation Go จะพัฒนาสำหรับคนที่เน้นการพกพาเดินทาง จุดที่แตกต่างกันมีดังนี้

– DreamStation Go จะมีแบตเตอรี่แบบ Integrated หมายถึงสามารถประกบติดกับตัวเครื่องเลย ส่วน DreamStation รุ่นปกติ จะมีแต่แบตเตอรี่แยก การใช้งานต้องต่อสายหากัน

– DreamStation Go มีหน้าจอแบบสัมผัส ส่วน DreamStation รุ่นปกติ จะเป็นแบบปุ่มกดและปุ่มหมุน

– สามารถใช้งานร่วมกับตัวทำความชื้น (Humidifier) ได้ทั้ง 2 รุ่น แต่ DreamStation Go ตัวทำความชื้นสินค้าจะเข้าเดือน พ.ค.

– DreamStation รุ่นปกติ ใช้ท่อขนาด 15 มม. เป็นแบบควบคุมอุณหภูมิได้ (Heated tube) ส่วน DreamStation Go ใช้ท่ออากาศขนาด 12 มม. ไม่สามารถควบคุมอุณหภูมิได้