เวลาใช้เครื่อง CPAP ทำไมถึงฝันบ่อยมาก ทั้งฝันดีและไม่ดี ปกติมั้ยครับ

ปกติผู้ที่มีภาวะหยุดหายใจขณะหลับ (OSA) จะมีวงจรการนอนหลับไม่ครบทุกระดับการนอน (Sleep stage) โดยเฉพาะช่วงหลับลึกและหลับฝันจะไม่มีหรือมีน้อยมาก เมื่อใช้เครื่อง CPAP จะทำให้เรามีการนอนหลับครบทุกระดับการนอน ซึ่งรวมถึงการ REM Stage หรือช่วงนอนหลับฝันด้วย ดังนั้นการฝันบ่อยในช่วงที่ใช้เครื่อง CPAP เป็นเรื่องปกติและเป็นเรื่องที่ดีครับ