ใช้เครื่องแล้วพบปัญหาจมูกอักเสบ น้ำมูกไหล (เป็นภูมิแพ้) ควรทำอย่างไร

การที่มีปัญหาจมูกอักเสบ น้ำมูกไหล จากการใช้ CPAP อาจเป็นไปได้ว่าแรงดันลมที่แรงกว่าปกตินั้น มีผลทำให้เยื่อบุจมูกเกิดการระคายเคืองได้ครับ หากลดแรงดันลงแล้วค่า Avg. AHI ยังอยู่ที่น้อยกว่า 5 ก็ไม่มีปัญหาครับ AHI < 5 ถือว่าปกติครับ นอกจากนี้ผมแนะนำให้ไปพบแพทย์เพื่อปรึกษาและตรวจดูอาการภูมิแพ้ที่ว่านี้ด้วยนะครับ