ในรายละเอียดย่อยของค่า AHI จะมีแบ่งย่อนเป็น 1.Total Clear Airway Apneas และ 2.Total Obstructive Apneas ผมอยากทราบว่าเกณฑ์ที่ดีและปรกติ สัดส่วนตัวเลขระหว่าง 2 ค่านี้ ควรเป็นแบบไหนครับ

สวัสดีครับ ก่อนอื่นผมขออธิบายค่าย่อย 2 ค่านี้ก่อนครับ ซึ่งความแตกต่างนั้นจะอยู่ที่ต้นเหตุของอาการดังนี้ครับ

1) Total Clear Airway Apneas (CA) คือจำนวนครั้งของการหยุดหายใจขณะหลับ “เนื่องจากสมองส่วนกลาง” บางครั้งจึงเรียกภาวะนี้ว่า Central Apneas ภาวะนี้สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคน ไม่ใช่เรื่องที่ต้องกังวลครับ

2) Total Obstructive Apneas (OA) คือจำนวนครั้งของการหยุดหายใจขณะหลับ “เนื่องจากการอุดกั้นของช่องทางเดินหายใจส่วนต้น”

ผู้ที่มีภาวะหยุดหายใจขณะหลับ อาจมีได้ 3 รูปแบบ คือ

1) มีเฉพาะ OA อย่างเดียว
2) มีเฉพาะ CA อย่างเดียว
3) มี OA และ CA ผสมกัน

เครื่อง CPAP จะรักษาเฉพาะในส่วนของ OA ได้เท่านั้น โดย 2 ค่านี้อาจมีค่าหนึ่งมากกว่าอีกค่าหนึ่งก็ได้ ขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายในแต่ละคืน แต่ถ้า 2 ค่าย่อยนี้รวมกันแล้วคำนวน AHI ออกมาได้ค่าไม่เกิน 5 ครั้งต่อชั่วโมง ทางการแพทย์ถือว่าการรักษาได้ผลดีแล้วครับ (ค่า AHI น้อยกว่า 5 ไม่มีผลกระทบกับสุขภาพร่างกายของเรา)

สรุปคือไม่ต้องสนใจว่าค่าไหนมากกว่ากัน แต่ขอให้ AHI ไม่เกิน 5 ถือว่าโอเคแล้วครับ