บริการของเรา

บริการตรวจการนอนหลับแบบครบวงจร (Sleep Testing Service)

  • บริการตรวจการนอนหลับในโรงพยาบาล (Level 1 Full Polysomnography)
  • บริการตรวจการนอนหลับที่บ้าน (Level 2 & 3 Home Sleep Test)

บริการให้คำปรึกษาเรื่องเครื่อง CPAP แบบครบวงจร (CPAP Coaching Program)

บริการให้คำปรึกษาเรื่องเครื่องช่วยหายใจแบบใช้งานที่บ้านสำหรับผู้ป่วยโรคปอด (Home Ventilator)