skip to Main Content

อาการนอนกรนเป็นสัญญาณอันตรายที่บ่งบอกว่าทางเดินหายใจของท่านเริ่มมีการตีบตัน ท่านอาจมีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะหยุดหายใจขณะหลับ (OSA) ได้

ให้บริการตรวจการนอนหลับนอกสถานที่ เช่น ในโรงพยาบาล หรือที่บ้าน (Home Sleep Test) พร้อมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการนอนหลับเป็นผู้วิเคราะห์ผลให้แก่ท่าน

ให้คำปรึกษาและแนะนำเครื่อง CPAP พร้อมหน้ากากประเภทต่างๆ สำหรับรักษาอาการนอนกรนและภาวะหยุดหายใจขณะหลับ พร้อมบริการหลังการขายที่ยอดเยี่ยม

บริการตรวจการนอนหลับแบบครบวงจร (Sleep Testing Service)

  • บริการตรวจการนอนหลับในโรงพยาบาล (Level 1 Full Polysomnography)
  • บริการตรวจการนอนหลับที่บ้าน (Level 2 & 3 Home Sleep Test)

บริการให้คำปรึกษาเรื่องเครื่อง CPAP แบบครบวงจร (CPAP Coaching Program)

บริการให้คำปรึกษาเรื่องเครื่องช่วยหายใจแบบใช้งานที่บ้านสำหรับผู้ป่วยโรคปอด (Home Ventilator)

Back To Top