ผ่อน 0% กับบัตร Kasikorn (Kbank)
ผ่อน 0% กับบัตร KTC
ผ่อน 0% กับบัตร SCB

เงื่อนไขการแลกซื้อ

  • เครื่องเก่าที่นำมาแลก บริษัทขอสงวนสิทธิ์เฉพาะยี่ห้อและรุ่นที่กำหนดเท่านั้น
  • เครื่องเก่าที่นำมาแลกจะต้องใช้งานได้อยู่
  • หน้าจอไม่แตก ไม่เสีย
  • ตัวเครื่องไม่เสียหายมาก ไม่แตก ปุ่มต้องไม่สูญหาย
  • อุปกรณ์จะต้องอยู่ครบ ได้แก่ สายไฟ อะแดปเตอร์ กระเป๋า
  • เครื่องเก่าของท่าน ทางบริษัทจะนำไปบริจาคให้แก่ผู้ป่วยที่มีความต้องการใช้เครื่องตามที่บริษัทเห็นสมควรต่อไป