เครื่อง CPAP Philips รุ่น DreamStation Auto พร้อมเครื่องทำความชื้น

ผ่อน 0% นาน 10 เดือน

กับบัตรเครดิต Kbank, KTC, SCB

ผ่อน 0% กับบัตร Kasikorn (Kbank)
ผ่อน 0% กับบัตร KTC
ผ่อน 0% กับบัตร SCB

เงื่อนไขการแลกซื้อ

  • เครื่องเก่าที่นำมาแลก บริษัทขอสงวนสิทธิ์เฉพาะเครื่องแบรนด์อเมริกา ยุโรป หรือออสเตรเลียเท่านั้น (ยกเว้นลูกค้าของ NK Sleepcare สามารถนำเครื่องที่เคยซื้อกับเรา มาเข้าร่วมโครงการได้ทุกรุ่น)
  • เครื่องเก่าที่นำมาแลกจะต้องอยู่ในสภาพดี และใช้งานได้อยู่ (หน้าจอไม่แตก ไม่เสีย ตัวเครื่องไม่เสียหาย ไม่แตก ปุ่มกดต่างๆ ยังอยู่ครบ)
  • มีอุปกรณ์พื้นฐานครบถ้วน ได้แก่ สายไฟ อะแดปเตอร์ กระเป๋า
  • เครื่องเก่าของท่าน ทางบริษัทจะนำไปบริจาคให้แก่ผู้ป่วยที่มีความต้องการใช้เครื่องตามที่บริษัทเห็นสมควรต่อไป