โปรแกรมคำนวณดัชนีมวลกาย (BMI Calculator)

BMI ของคุณคือ

ค่าดัชนีมวลกายที่เหมาะสมสำหรับชาวเอเชียคือ

 ค่าที่ได้น้อยกว่า 18.5 >>>> คุณผอมเกินไป

 ค่าที่ได้อยู่ระหว่าง 18.5-22.9 >>> คุณอยู่เกณฑ์เหมาะสม น้ำหนักตัวปกติ

 ค่าที่ได้อยู่ระหว่าง 23-24.9 >>> คุณน้ำหนักเกิน แต่ยังไม่เรียกว่าอ้วน

ค่าที่ได้มากกว่า 25-29.9 >>> คุณอ้วนแล้ว!

ค่าที่ได้มากกว่า 30 >>> คุณอ้วนเกินไป เสี่ยงที่จะเกิดโรคที่มาจากความอ้วน!