สอบถามถึงระบบการปรับระดับแรงดันของ RESMART AUTO CPAP ถ้าสมมุติว่า นอนช่วงแรก (ยังไม่หลับ)แรงดันอยู่ที่ 5 cmH2o พอเริ่มเคลิ้มหลับและไม่รู้สึกตัว แรงดันจะมีการปรับตามสภาวะการหายใจของผู้ป่วยในขณะนั้นใช่ไหมคะ แต่พอเกิดหยุดหายใจแรงดันจะเพิ่มสูงขึ้นเช่นที่ 12 cmH20 เพื่อเปิดทางเดินหายใจให้หายใจได้ แล้วหลังจากนั้นล่ะคะ พอผู้ป่วยเกิดการหายใจแล้วและหายใจเป็นจังหวะปกติ เครื่องจะทำการลดแรงดันลงทันทีเลยหรือเปล่าคะ

โดยปกติเครื่อง Auto CPAP จะปรับแรงดันสูงขึ้นค่อนข้างเร็วเมื่อ detect เจอภาวะหยุดหายใจ แต่เมื่อผู้ใช้กลับมาหายใจเป็นปกติแล้วเครื่องจะไม่ลดแรงดันลมทันที แต่จะคอยดูให้แน่ใจว่าผู้ใช้หายใจเป็นปกติแล้วแน่นอนในช่วงระยะเวลาหนึ่ง จึงค่อยๆปรับแรงดันลม ทั้งนี้เพือไม่ให้แรงดันมีการขั้นๆลงๆแบบหวือหวานัก ในเครือง RESmart Auto มีความพิเศษคือสามารถปรับตั้งค่าให้เหมาะสมกับผู้ใช้งานแต่ละคนได้ละเอียดมากกว่า คือ

1) สามารถตั้งค่าแรงดันได้ 3 ระดับ ยกตัวอย่างเช่น ตั้งค่าแรงดันเริ่มต้นที่ 4 ค่าแรงดันสูงสุดที่ 12 และค่าแรงดันรักษา (Treatment Pressure) ที่ 8 cmH2O เป็นต้น เครื่องจะวิ่งอยู่ที่แรงดันระหว่าง 4-8 เป็นหลัก จะวิ่งเกิน 8 ต่อเมื่อจำเป็นจริงๆเท่านั้น และเมื่อแรงดันวิ่งอยู่ระหว่าง 8-12 จะอยู่ไม่นานเมื่อผู้ใช้หายใจเป็นปกติก็จะลดแรงดันลงอย่างรวดเร็ว มากกว่าตอนที่แรงดันอยู่ระหว่าง 4-8

2) สามารถตั้งความไวในการ detect ภาวะหยุดหายใจได้ (Sensitivity) ถ้าเราตั้งความไวให้มากขึ้น แรงดันก็จะตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงของการหายใจเราเร็วขึ้น

ความสามารถทั้ง 2 ข้อนี้น่าจะแก้ปัญหาที่ถามมาได้นะครับ ยังงัยก็แนะนำให้ทดลองใช้ดูก่อน เวลาลงทะเบียนให้ระบุด้วยว่าต้องการตั้ง Treatment Pressure ต่ำๆ (ไม่เกิน 8 cmH2O) และเซ็ต Sensitivity ที่ระดับ 5 (สูงสุด) นะครับ