อยากทราบว่าตัวทำความชื้น กับ ท่อควบคุมอุณหภูมิ มีไว้ทำอะไรเหรอครับ

เครื่องทำความชื้นจะเพิ่มความชื้นในลมที่เครื่องปล่อยออกมา มาพร้อมกระบอกน้ำ มีถาดให้ความร้อนเพื่ออุ่นน้ำ เนื่องจากลมที่ปล่อยมาจะแรงกว่าที่เราหายใจปกติ จึงอาจทำให้จมูกหรือคอแห้งได้ค่ะ ส่วนท่อควบคุมอุณหภูมิ หรือท่อร้อน (heated tube) จะเป็นท่อแบบพิเศษที่มีระบบให้ความร้อนที่รอบๆ ตัวท่อ ทำให้ไม่เกิดหยดน้ำจากการควบแน่นค้างในท่อ ถ้าใข้ท่อแบบธรรมดามักเกิดหยดน้ำปริมาณมาก และไหลเข้าหน้ากากและเข้าจมูกของเราได้ค่ะ ถ้าใช้เครื่อง CPAP และใช้ตัวทำความชื้นและท่อร้อนครบชุดแบบนี้ ผู้ใข้จะเกิดความสบายมากที่สุดค่ะ