แบตเตอรี่ของเครื่อง BiPAP A40 มีความจุ กี่วัตต์

แบตเตอรี่ของเครื่อง BiPAP A40 มีความจุ 4440 mAh การสิ้นเปลืองค่าพลังงานต่อชั่วโมง 66 Wh และมีค่าแรงดันไฟของแบตเตอรี่ 14.8 V ครับ